Annons
X
Annons
X
(uppdaterad)
Höstbudgeten för 2017

Få snabbkoll – här är budgeten i 15 punkter

Regeringen har presenterat höstbudgeten. Här har SvD har sammanställt det viktigaste du behöver veta – i 15 punkter.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 15

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Satsning på vidareutbildning

Att fler ska kunna utbilda sig för att ta de jobb som finns är dagens stora nyhet i budgeten. En fördubbling ska göras av yrkesvux, de 10 000 platser som fanns tidigare kommer att ökas med 11 750.

– Det handlar om att utbilda till bristyrken. Det är en omfattande satsningen,sa Magdalena Andersson under pressträffen i Rosenbad.

2018 tillkommer ytterligare 3 000 platser och från 2019 ska antalet platser vara 17 750 fler än i dag. Satsningen ligger inom ramen för det så kallade Kunskapslyftet och den ökade kostnaden nästa år kommer att bli 1 miljard. Enligt regeringen omfattar Kunskapslyftet idag cirka 44 000 statligt finansierade utbildningsplatser, och man föreslår nu att de byggs ut till drygt 68 000 platser till 2019. Även yrkeshögskolorna ska byggas ut med 6 000 platser permanent från 2017.

Annons
X
Annons
X
Foto: Adam Ihse/TT Bild 1 av 1

Bild 2 av 15

Underhåll av järnvägsnätet

Foto: Adam Ihse/TT

Regeringen vill satsa på underhåll av järnvägsnätet. En infrastruktursatsning på 8,7 miljarder för åren 2019–2020 meddelades idag, där större delen kommer att gå till järnvägsunderhåll. Senare i höst läggs en större proposition för infrastrukturen med en plan för investeringar och underhåll fram till 2029.

”I ett Sverige som håller ihop måste infrastrukturen gå att lita på, det är grunden för industrins konkurrenskraft och människors tillgänglighet till jobb och bostäder” skriver regeringen på DN Debatt.

Annons
X
Annons
X
Foto: Fredrik Sandberg / TT Bild 1 av 1

Bild 3 av 15

Höjd budget för polisen

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Polisen och Säpo ska få förstärkta budgetar de närmaste åren. Regeringen skjuter till 180 miljoner nästa år och 450 miljoner 2018. Efter nästa val är planen att förstärkningen ska fortsätta att öka årligen till en miljard 2020.

– Vi måste ha fler poliser där de behövs som mest. Polisens arbetsuppgifter renodlas, fler civilanställda kan rekryteras och fler poliser kan utbildas, meddelade inrikesminister Anders Ygeman när satsningen presenterades.

Totalt räknar regeringen med att satsningen ska kosta ca 2,7 miljarder under fyra år, varav drygt 2 miljarder går till polisen och 650 miljoner till Säpo.

Annons
X
Annons
X
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Bild 4 av 15

Pengar till förbättrat flyktingmottagande och etablering

Foto: Lars Pehrson

Dagen före budgetpromenaden släppte regeringen ett paket för att förbättra mottagandet av asylsökande och förenkla etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Paketet innehåller många olika delar, bland annat pengar till Migrationsverket, domstolsväsendet, kommunerna och länsstyrelserna. Man vill också ställa högre krav på effektivisering av besluten på Migrationsverket.

Den största påsen pengar hamnar hos Migrationsverket som får drygt en och en halv miljard extra nästa år. Andra myndigheter som får tillskott är Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen, bland annat för att bli bättre på kompetenskartläggning och tidiga insatser såsom undervisning i svenska språket och hur samhället fungerar.

Med syftet att sprida kunskap och ”framgångsrika metoder och effektiva processer” till berörda myndigheter ska ett nationellt centrum för ensamkommande flyktingbarn inrättas. Dessutom förlängs satsningar på stöd till kommunerna för att underlätta uthyrning av privatbostäder.

I vanlig ordning sträcker sig många av satsningarna fram till 2020, vilket alltså är efter nästa val. Hur mycket av satsningarna som då kommer att ligga kvar går ännu inte att säga.

Annons
X
Annons
X
Foto: Vegard Wivestad / TT Bild 1 av 1

Bild 5 av 15

Mer pengar till integration i idrott – men RF-basen varnar

Foto: Vegard Wivestad / TT

En annan satsning som regeringen vill koppla till integrationen är mer pengar till den svenska idrottsrörelsen. I budgeten för 2017 finns en uppräkning av idrottsanslaget till Riksidrottsförbundet (RF) med 11 miljoner kronor.

– Vårt vallöfte var 227 miljoner extra per år till idrottsrörelsen. Vi höjde till i år med 197 miljoner, höjer med 11 miljoner till nästa år och kommer att uppfylla vallöftet till 2018, sa idrottsminister Gabriel Wikström i en intervju med TT.

Förutom att idrotten kan erbjuda bra aktiviteter för motion och social gemenskap kan den vara en bra väg in i det svenska samhället, anser Wikström.

– Unga som blir kvar i Sverige i några år kan få tillgång till idrottens sponsornätverk och kommer kanske lättare att hitta jobb.

Björn Eriksson, ordförande för RF, är nöjd med satsningen men höjer ett varningens finger mot att överuttnyttja frivilliga krafter inom idrottsrörelsen.

– Det finns ett hot. Och det är när man gör ideella ledare till kommunaltjänstemän, när idrottsledarna används som billiga administratörer av kommunerna. Det kan sluta med att de inte längre vill vara med, och då blir det ingen verksamhet alls.

Annons
X
Annons
X

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tillsammans med Tobias Baudin, förbundsordförande i Kommunal, och Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1

Bild 6 av 15

Enkla jobb inom äldreomsorgen

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tillsammans med Tobias Baudin, förbundsordförande i Kommunal, och Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tillsammans med Tobias Baudin, förbundsordförande i Kommunal, och Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen föreslår efter samtal med SKL och Kommunal en utbildningssatsning för de som är tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Dessa ska kunna genomgå utbildning för att bli undersköterskor, en yrkesgrupp som det råder stort brist på.

Regeringen vill avsätta resurser motsvarande 10 000 heltidsstudier, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

– Men många tror vi kommer studera på deltid, så min bedömning är att det kommer att handla om minst 20 000 som kommer ifråga, säger Johansson.

Den som inte har erfarenhet av arbete inom vården, eller saknar utbildning, ska kunna utföra lättare uppgifter på äldreboenden.

Annons
X
Annons
X
Foto: Brian Battaile / TT Bild 1 av 1

Bild 7 av 15

Bistånd och miljöbilar i regeringens klimatsatsning

Foto: Brian Battaile / TT

En annan satsning som framför allt innebär pengar mot slutet av budgetperioden, och efter valet, är på miljö och klimat – den största i svensk historia, enligt statsministern. Nästa år handlar det om 1,8 miljarder kronor, varav 700 miljoner är en påfyllnad till kontot för supermiljöbilspremier och 500 miljoner till biståndssatsningar för ett uppfylla EU:s krav.

Annons
X
Annons
X

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Bild 8 av 15

Myndighet för jämställdhet

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen kommer att inrätta en jämställdhetsmyndighet, har jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) meddelat. Hon konstaterar att jämställdhetsarbetet är för splittrat i dag.

– Vi behöver ett samlat grepp om jämställdhetspolitiken. Det saknas kunskap om vilka insatser som är genomförda och vilka som är meningsfulla. Mycket bra verksamhet förblir öar, säger hon på en pressträff.

Ministern nämner också att det handlar om vem man ska kräva på ansvar för brister i jämställdhetsarbetet.

På samma pressträff säger Åsa Regnér att det i höst kommer en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Delar av satsningarna har tillkommit efter förhandlingar med Vänsterpartiet, enligt Socialdepartementet. För perioden 2017–2020 omfattar åtgärderna 900 miljoner kronor.

Annons
X
Annons
X

Kommunerna ska få mer pengar.

Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1

Bild 9 av 15

Tio miljarder till kommunerna

Kommunerna ska få mer pengar.
Kommunerna ska få mer pengar. Foto: Janerik Henriksson/TT

Av det utrymme för reformer på 24 miljarder som Magdalena Andersson uppskattar finns för nästa år kommer tio att gå direkt till kommuner och landsting. Satsningen tillkännagavs redan i våras när den så kallade vårändringsbudgeten presenterades.

Vänsterpartiet har tagit åt sig äran för satsningen, men kritiker menade att det egentligen rör sig om en kompensation för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande som många kommuner får på kort sikt.

Men trots att kostnaderna för asylinvandringen nu beräknas bli cirka 100 miljarder mindre bör det inte bli några problem för kommunerna att hitta hål att fylla.

Annons
X
Annons
X

Fler ska bli lärare, vill regeringen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Bild 10 av 15

Fler platser på lärarhögskolan

Fler ska bli lärare, vill regeringen.
Fler ska bli lärare, vill regeringen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Stefan Löfvens sommartal var fler utbildningsplatser på lärarhögskolan den stora nyheten. Regeringen vill möta lärarbristen genom att få fler att utbilda sig till lärare och förskollärare, menade han.

Totalt ska både lärarutbildningen och förskollärarutbildningen byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021. Enligt Aftonbladet beräknas satsningen kosta 342 miljoner kronor när den är fullt utbyggd och 83 miljoner kronor när den inleds 2017.

Att höstlovet bör kallas ”läslov” var också ett förslag från Löfven och Fridolin.

Annons
X
Annons
X

Fler ska kunna ta körkort, vill regeringen.

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1

Bild 11 av 15

CSN-lån till körkort

Fler ska kunna ta körkort, vill regeringen.
Fler ska kunna ta körkort, vill regeringen. Foto: Fredrik Persson/TT

En annan satsning som Vänsterpartiet trumpetat ut är att det ska bli möjligt att ta använda studiemedel från CSN till att ta körkort. Jonas Sjöstedt menar att det kan underlätta för människor att ta de jobb som finns, och att det idag råder en orättvisa eftersom vissa inte har råd att betala för körkortet själva.

Regeringen har meddelat att de är överens med V om satsningen som kommer att gälla från 2018. 25 000 kronor kommer kunna lånas för att ta körlektioner och betala avgifter i samband med körkortsproverna. Regeringen vill också se över tillsynen av körskolorna.

Annons
X
Annons
X
Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 1

Bild 12 av 15

Biståndet höjs när migrationskostnaderna minskar

Foto: Marcus Ericsson/TT

Regeringen återför 6,4 miljarder till biståndsbudgeten till följd av minskade kostnander för asylmottagandet. Av summan lägger man 2,5 miljarder kronor på satsningar med fokus på barn på flykt.

Annons
X
Annons
X

Kemikalieinspektionen ska få mer pengar.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Bild 13 av 15

Mer pengar mot farliga kemikalier

Kemikalieinspektionen ska få mer pengar.
Kemikalieinspektionen ska få mer pengar. Foto: Lars Pehrson

375 miljoner vill regeringen satsa för att få bort och begränsa farliga kemikalier i vardagen. Fram till 2020 ska satstningen pågå, och pengarna ska framförallt användas till kartläggning och miljöövervakning.

Även stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i produkter och varor kommer att finansieras genom satsningen, och Kemikalieinspektionen får nya pengar för snabbare kunna handlägga ärenden.

Annons
X
Annons
X

RUT-avdraget kan komma att utökas.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1

Bild 14 av 15

Reparationer, reklam och RUT bland skattereformerna

RUT-avdraget kan komma att utökas.
RUT-avdraget kan komma att utökas. Foto: Yvonne Åsell

En rad skattereformer har föreslagits av regeringen inför budgetförhandlingarna. Vissa är redan spikade medan andra fortfarande är under förhandling. Här är några av förslagen:

  • Sänkt reklamskatt
  • Höjd inkomstskatt (sänkt gräns för statlig skatt)
  • Sänkt moms på reparationer
  • RUT-avdraget utökas till bland annat reparationer i hemmet
  • Sänkt skatt på biodrivmedel
Annons
X
Annons
X

Ulla Andersson.

Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1

Bild 15 av 15

Höjt flerbarnstillägg

Ulla Andersson.
Ulla Andersson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Vänsterpartiet meddelar att de fått igenom sju reformer i budgetförhandlingarna med regeringen. Det handlar bland annat om höjt flerbarnstillägg för tredje barnet, höjt underhållsstöd för äldre barn samt höjda inkomstgränser i bostadsbidraget. Det uppger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Sammantaget handlar reformerna om 1,6 miljarder kronor per år.

– Det är sju reformer för ekonomisk jämlikhet och därmed feministiska reformer, säger Andersson.

Annons
Annons
X
Annons
X