Annons

Jonas Andersson:Hos Houellebecq gäller kampen pengar och sex

Michel Houellebecqs romanvärld är full av desperata personer på jakt efter att tillfredsställa sina begär. En ny monografi reser – men besvarar inte – viktiga frågor om intention, ironi och satir hos författaren.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Michel Houellebecqs författarskap inger inget större hopp om mänsklig gemenskap. Romanen ”Plattform” (2001) rymmer härvidlag några representativa aforismer: ”Människorna lever sida vid sida som oxar; nätt och jämnt lyckas de av och till dela på en flaska sprit” eller ”Det är i relationen till den andre som man kommer till medvetande om sig själv; det är just det som gör relationen till den andre outhärdlig”. En krass och bitvis gråmulen värld möter i hans romaner. Debuten ”Konkurrens till döds” (1994) handlar om en datateknikers tråkiga liv och hans sexuellt frustrerade kollegas ännu tråkigare liv. Det är en både deprimerande och komisk skildring, inte minst av modernt arbetsliv som en tillvaro där ingenting händer, och där man tvingas simulera ett intresse för det man till äventyrs uträttar. Houellebecq har med boken sagt sig vilja visa att inträdet på arbetsmarknaden är likvärdigt med nedstigandet i graven.

Den typiske Houellebecq-figuren är en cynisk, halvt apatisk och relativt sexsvulten man i medelåldern, med ett byråkratiskt yrke och en hedonistisk världsbild. Ett återkommande motiv är individens kamp för en bättre position i den sexuella hierarkin, pådriven av lika delar orgasm- och statusjakt. I Houellebecqs värld utgör pengar och sex två disparata system för social rangordning. Så kan berättarjaget i ”Konkurrens till döds” uppge att hans lön ”innebär hyfsad köpkraft” medan ”framgångarna inte varit lika stora på det sexuella planet”, och om kollegan Tisserand göra gällande att han på det ekonomiska planet tillhör vinnarna men på det sexuella förlorarna.

Annons
Annons
Annons