X
Annons
X

Hörseltest för barn får bottenbetyg

Ett hörseltest som fortfarande används i stor skala på svenska bebisar får underbetyg i en dansk utvärdering.

Av TT

Det så kallade Boel-testet ger utslag på friska barn, men missar dem med behandlingskrävande hörselnedsättning, enligt den danska undersökningen.

I Danmark introduceras nu i stället maskinell hörselscreening av alla nyfödda, något som många svenska landsting av ekonomiska skäl avstått från att införa.

På många håll runt om i Sverige fortsätter man med Boel-testet. Boel står för "blicken orienterar efter ljud".

Annons
X

Testet introducerades på 1970-talet och innebär att barn vid sju-åtta månaders ålder får träffa en sjuksköterska som med hjälp av små bjällror i händerna försöker avgöra om barnet reagerar på ljud.

Den nya utvärderingen av Boel-testet presenteras i den danska läkartidningen Ugeskrift for Laeger. Personal vid sjukhuset i Hilleröd har följt upp 2 500 barn som genomgått testet. Inget av de sex barn som verkligen hade behandlingskrävande hörselnedsättning upptäcktes genom Boel-testet.

Däremot gav testet falskt alarm för 14 procent av barnen. Dessa fick genomgå vidare hörselutredningar, som visade att de inte hade något fel på hörseln.

Det finns en stor medvetenhet i Sverige om Boel-testets begränsningar, berättar docent Leif Hergils vid öronkliniken på Linköpings universitetssjukhus. Problemet är att utfallet varierar så mycket beroende på vem som håller i testet - det förutsätter stor skicklighet och noggrannhet.


I rätt händer kan man nå ganska goda resultat, säger han.

Ett annat problem är att testet inte kan användas på de allra minsta.

Det finns mycket att vinna, bland annat för barnets kommunikation och språkutveckling, om insatser mot hörselskadan sätts in så tidigt som möjligt.

I Östergötland och inom en handfull andra svenska landsting genomförs maskinell screening av alla nyfödda. Metoden innebär att man sänder in ett klickljud i barnets öra och registrerar det svaga ljud som studsar tillbaka. Att införa detta i hela landet skulle ge en ökad kostnad för sjukvården på ungefär 19 miljoner kronor årligen.

I Danmark gäller från och med första september nya riktlinjer som innebär att alla danska barn ska testas någon gång under sina första tio dagar i livet. Hörselskadades riksförbund kämpar för ett liknande beslut i Sverige.

Motståndet inom svenska landsting beror framför allt på dålig ekonomi, tror Leif Hergils.

Ett exempel är Region Skåne, där det sedan lång tid tillbaka finns ett politiskt beslut om att införa hörselscreening av alla nyfödda, men där pengar ändå inte avsatts i budgeten för detta ändamål.

Malmö TT

Läs även

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X