Annons

Horribel slutsats att medlemmar av kungahuset är rättslösa

Publicerad

Jag och Madeleine Leijonhufvud är ense om att högmålsbrott faller under allmänt åtal. För att få väcka ett förtalsmål enligt denna bestämmelse krävs att regeringen ger sitt godkännande. Detta är ostridigt även om man kan lägga till att regeringens förordnande inte krävs om någon avlidit som en följd av förtal. I sådana extrema fall kan åklagaren själv avgöra om allmänt åtal ska väckas eller inte.

Av detta drar Madeleine Leijonhufvud slutsatsen att medlemmar av kungahuset är rättslösa. Det är en felaktig och horribel slutsats.

Annons
Annons
Annons
Annons