Hormonstörande bekämpningsmedel i svenska livsmedel

Hormonstörande bekämpningsmedel är vanliga i svenska livsmedel, visar en analys av Naturskyddsföreningen som nu kräver bättre vägledning om hur konsumenter ska undvika gifter i maten.

Publicerad
Annons

EU-kommissionen beslutade nyligen att skjuta upp ett förslag som skulle ha stoppat alla hormonstörande bekämpningsmedel. Detta sedan kemikalieindustrin i ett yttrande som SvD tagit del av hävdat att regleringen skulle slå ut 37 av dagens mest använda växtskyddsmedel med ett marknadsvärde på 36 miljarder kronor och som svarar för 45 procent av den europeiska marknaden för växtskyddsmedel.

”Användandet av det hormonstörande kriteriet kan orsaka långtgående skador på den globala handeln”, skriver industrin som också hävdar att ”fokuseringen på renodlat riskbaserade kriterier” inte är förenligt med Världshandelsorganisationens frihandelsavtal.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons