Annons
X
Annons
X

Horder av hypokondriker slösar med vården

PATIENTMAKT | OKYNNESKONSUMTION?

En generell kritik som ofta riktas mot vårdvalsmodeller och mot ett mer marknadsinriktat driftssätt i vården går ut på att när patienten blir kund så utsätts vården för någon sorts elakartad konsumism. Förkylda gnällspikar kommer vallfärda till vårdcentralerna. Läkare och sköterskor kommer, i rädsla över att förlora en kund, inte våga säga nej när medborgarna, nu utrustade med patientmakt, bankar på mottagningsdörrarna.

Samma linje brukar ingå i Stockholmsoppositionens argumentation när man kritiserar det faktum att antalet läkarbesök har ökat sedan Vårdval Stockholms införande. Att fler får tid och går till doktorn framställs ibland som någon sorts överkonsumtion. Som ett slöseri med vård, alldeles i onödan.

Med tanke på att det inte ens råder enighet om huruvida konstnären Anna Odells visit i vårdsystemen var ”onödig” har jag svårt att se varför man skulle döma ut människors aktiva val att gå till doktorn som ”onödiga”. Så roligt är det faktiskt inte att hänga på vårdcentralen.

Annons
X

Samma mekanism syntes i Ekots rapportering igår om Angereds sjukhus, som uppmuntrar patienter att skriva egna remisser till specialistläkare. Ulf Torstensson, läkare på Skellefteå sjukhus intervjuades och sade att ”egenremisser skulle vara ett slöseri med dyrbara resurser” som skulle ge cancerläkare och hjärtläkare ”en hel del patienter som de inte skulle behöva ha”.

Lyckligtvis finns det sjukhus med praktisk erfarenhet av egenremisser. I intervjun med projektchefen på Angereds sjukhus, Marianne Olsson, kom Torstenssons farhågor på skam:

”Vad vi kan se på de egenremisser vi får, så är människor väldigt kapabla att avgöra när det är en specialist man ska söka till.Vi får inte många egenremisser som är av den karaktären att vi hänvisar dem till primärvården.”

Se där! Det verkar ju gå ganska bra det där med egna val. Kanske går det ibland lite för snabbt, det där med att döma ut medborgarna som en skock rädda hypokondriker som okynneskonsumerar vård?

I grunden för de här farhågorna ligger en svag tilltro till människors förmåga att själva bedöma om de behöver professionell hjälp eller inte. Visst kommer ett och annat onödigt läkarbesök att äga rum. Å andra sidan är ett förebyggande besök för mycket långt mycket bättre en ett uteblivet som borde ha gjorts.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X