Recension

Fantasiön. Ett reportage från Brasiliens hjärtaHoppets huvudstad en modernistisk flopp

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vad är en stads identitet? Det är en tämligen mångfacetterad fråga vars svar givetvis beror på vilken utgångspunkt man har, om man exempelvis talar om arkitektur, om infrastruktur, om invånare, eller om kollektiva minnen. Lika snårig är följdfrågan om hur denna identitet uppkommer. Om det är något som går att planlägga och medvetet konstruera eller om det är något som spontant växer fram av sig självt efter hand.

Förmodligen ligger svaret någonstans mitt emellan, och även här blir svaret olika beroende på vad man avser. Likväl är det en kärnfråga för planerare och arkitekter vars arbete går ut på att sätta upp antaganden om stadens framtid; om hur det som ritas i slutändan används, om vilket stadsliv som kommer att uppstå och hur platser och rum kommer att tas i bruk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons