Annons

Per Gudmundson:Hoppa på Stockholmståget

Vägskylt som leder till Stockholm.
Vägskylt som leder till Stockholm.
Under strecket
Publicerad

Det tycks som att det har blivit allt mer riskabelt att påstå att något går som tåget, så låt oss nöja oss med konstaterandet att Stockholm tuffar på. Länsstyrelsens rapport Läget i länet, som beskriver utvecklingen i arbetsmarknaden och ekonomin, noterar förvisso att vissa prognoser har varit för optimistiska, men kan ändå peka på en rad områden där utvecklingen går i rätt riktning.

Det faktum, till exempel, att utrikes födda män i Stockholm har högre sysselsättningsgrad än inrikes födda män genomsnittligen har i övriga landet har med rätta redan gett stora rubriker. Siffrorna är på många sätt glädjande, även om det är för tidigt att säga om situationen är tillfällig eller tecken på en långsiktig trend.

Annons
Annons
Annons