Aktieanalys

Fredrik Östlind/ Peter Benson: Hoodin: Stor i orden

Malmöbolaget Hoodin har varit igång sedan 2013 men omsätter bara 1 Mkr. Tanken är att en rad mycket ambitiösa digitala produkter och tjänster inom omvärldsbevakning och analys/hantering ska lyfta nu.

Hoodins lösning ska bland mycket annat kunna hämta in innehåll från sociala medier, automatiskt och efter användarens egna kriterier.
Hoodins lösning ska bland mycket annat kunna hämta in innehåll från sociala medier, automatiskt och efter användarens egna kriterier. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / TT NYHETSBYRÅN

SvD Börsplus tar sig an nya börsbolag på två olika sätt:

  • Grundläggande granskning av alla noteringar via Börsplus IPO-guide. IPO-guiden fokuserar på prospektet, villkoren, alla aktörerna och eventuella ”varningsflaggor” kopplade till själva erbjudandet.
  • Aktieanalyser som går direkt till SvD Börsplus prenumeranter med råd om man bör teckna aktien eller ej. Analyserna fokuserar på bolagsanalys och aktievärdering. Det här är en sådan analys men i en extremt förenklad form. Flödet av nya bolag är så skiftande att det ibland blir orimligt att göra ”fullskaliga” analyser. Så är fallet här. Nedan följer istället Börsplus reflektioner och magkänsla efter en första genomläsning av prospektet.
IPO-GUIDE Hoodin
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 1 Mkr
Antal anställda 10
Teckningskurs 4,10 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 13 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 42 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 37%
Investerare som ska teckna i IPO Peter Wendel (via bolag), Lennart Bergström, Peter Nilsson, Christian Månsson, Jimmie Landermann, m.fl. (37% i åtagande)
Garanter -
Varningsflaggor** En varningsflagga
Sista teckningsdag 2018-10-02
Beräknad första handelsdag 2018-10-22 (20 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Hoodins verksamhet i korthet

Hoodin har utvecklat en plattform som hjälper företag att på ett automatiserat sätt bevaka och hantera digitalt innehåll. En stor del av nyttan ligger i att kunderna slipper ha anställda som manuellt söker på internet för att hitta viktig info om konkurrenter, kundomdömen och annat. Betalningsmodellen är av klassisk mjukvarutyp. Först betalar kunden en installationsavgift och sedan licensavgifter som betalas på månadsbasis. Försäljningen är runt 1 Mkr och med 10 anställda gör man så klart stora förluster.

Nu noteras Hoodin på Spotlight (fd Aktietorget) och tar i samband med in runt 13 Mkr i nytt kapital. Läs gärna mer om noteringen via Börsplus IPO-guide.

Några reflektioner runt Hoodin

Hoodin visar på höga ambitioner när man beskriver sitt erbjudande av tjänster och produkter. Det låter som fantastiska nyttor för företag som vill lyckas digitalt. Det hela drivs över två affärsområden:

  • Monitoring & Insights: Baseras på den nyutvecklade produkten ”Omni Observer” som har en branschanpassad lösning för bevakning av nyheter och annat innehåll. Kunderna ska kunna bevaka de källor som anses mest relevanta för just dem, till exempel patentdatabaser och konkurrenters hemsidor. Idag har man en lösning för kunder inom medicinteknik. Två ytterligare lanseringar för andra branscher på gång.
  • Aggregation & Curation: Innefattar fyra produkter med lite olika ändamål, nämligen Super Feeder, Social Display, Event Hub och Area Guide. Lite förenklat kan kunden beroende på produkt samla in videos, bilder, artiklar och information om lokala events och sedan (om kunden vill) distribuera innehållet på egna kanaler som exempelvis en hemsida.

Detta låter superbra men här kommer direkt en litet erkännande från Börsplus: Bruset från alla "buzzwords" i prospektet gör oss rätt förvirrade. Vi förstår inte de avgörande skillnaderna mellan de tjänster som Hoodin erbjuder.

(Hoodins reklamfilm inför noteringen presenterar tjänsterna.)

Produktportföljen har ännu inte gett avtryck i märkbara intäkter. Hoodin grundades 2013 men de senaste 12 månaderna omsatte Hoodin bara drygt 1 Mkr.

Fram till 2016 tycks Hoodin haft mycket engångsintäkter från konsultprojekt. Mellan 2016 och 2017 sjönk försäljningen med 60 procent då Hoodin helt valde att övergå till att bli ett mjukvarubolag med fokus på att utveckla plattformen. Så även om bolaget grundades 2013 har en del viktiga funktioner och strategier tillkommit på senare tid som stöpt om verksamheten.

Frågan är hur mycket av de "gamla" intäkterna som består av engångsprojekt som senare runnit ut i sanden. Hoodin visar upp kundreferenser som Bonnier Growth Media, Malmö Stad, Riksbyggen, Skånetrafiken, Solna Stad och Lunds Universitet. Är dessa licenskunder eller avser det gamla konsultprojekt? Kanske rör det sig framförallt om det senare. I så fall tappar kundreferenserna i relevans.

Pengarna från noteringen ska bland annat gå till uppbyggnaden av ett partnerprogram. Tanken är att andra företag ska agera återförsäljare åt Hoodin. Det är nog klokt. Men ställer å andra sidan ännu högre krav på produkterna. Annars blir det svårt att hitta partners som kommer lyckas. Fram till nu har Hoodin alltså sysslat med försäljning på egen hand. Bolaget har bara 10 anställda och potentiella kunder får ofta egna demolösningar. Det tar tid och kraft. Med den nya strukturen kan Hoodin syssla med att utveckla den egna plattformen. På sikt vill Hoodin också lansera sina produkter utomlands.

Nyckelpersoner

Bland styrelsen och ledning finns erfarenheter från MTG och börssuccén Fortnox men också från mikrobolag som Iconovo och Appspotr. Vd Marcus Emne är grundare av Hoodin och har tidigare jobbat för bland annat Sony.

Merparten i styrelse och ledning har andra erfarenheter som är mindre bra. Fyra av fem har i någon roll varit inblandade i konkurser eller likvidationer. En gång är ingen gång men fyra gånger är en gong-gong. Det verkar brista i riskbedömningen här. Insiderägandet efter noteringen landar på runt 37 procent.

Värdering

Efter noteringen landar börsvärdet på 42 Mkr. Här är några parametrar att fundera över:

  • Från grundandet 2013 har det investerats cirka 5 Mkr i utvecklingen och driften av Hoodins lösning. Det är inte mycket ställt i relation till börsvärdet på 42 Mkr eller jämfört med vad stora ”konkurrenter” som Meltwater och andra investerat i sina motsvarande system och tjänster.
  • I prospektet framgår att man har 50 betalande kunder. Hoodin räknar med att en kund ska kunna betala 16 700 kr till 100 000 kr per år beroende på produkt och antalet tilläggsfunktioner. Antalet kunder behöver nog bli några hundra för att man ska vara i närheten av att nå break-even.
  • Vid årsskiftet 2019/2020 är tanken att Hoodin ska gå break-even. Vi räknar löst och generöst med att Hoodin har en burn rate kring 5–6 Mkr per år efter noteringen. Emissionslikviden på drygt 11 Mkr lär alltså behövas. Om Hoodin inte lyckas i närtid ska man vara beredd på fler nyemissioner ganska snart.

Börsplus magkänsla

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Vi tror inte att Hoodin är något undantag.

Största problemet är att vi inte ser några övertygande tecken på att Hoodin har ett erbjudande som är tillnärmelsevis starkt nog för att ge intäkter i vettig omfattning. Vi befarar att inslaget av "konsulteri" kommer vara stort även framgent, vilket inte bör värderas särskilt högt.

Konkurrensen är också hård och Hoodins väldigt begränsade resurser är svårt att få ihop med den stora anspråken. Det här är inte en aktie vi kommer teckna.

Betyg: 2 av 6

Läs även

Hoodins lösning ska bland mycket annat kunna hämta in innehåll från sociala medier, automatiskt och efter användarens egna kriterier.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X