Annons

Hon var resande i bildning

Under strecket
Publicerad

Gunvor Stolt
Att bryta egen väg. Jeanna Oterdahl i föredrag och författarskap
300 s. Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

Jeanna Oterdahl ( 1879-1965) var inte bara författare, recensent och lärare, hon var också under många år från 30-talets mitt en mycket uppskattad föredragshållare, som genomkorsade vårt land under ständiga resor och med olika ämnen i bagaget.
Föredrag är en flyktig vara men hon sparade alla sina manuskript, som nu finns i Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. De har också tidigare varit kända och lästa men ingen har förut ägnat dem en systematisk genomgång, som Gunvor Stolt nu gjort i sin doktorsavhandling Att bryta egen väg med undertiteln Jeanna Oterdahl i föredrag och författarskap.
Genom att jämföra Jeanna Oterdahls föredrag med hennes böcker har Stolt visat hur samma motiv återkommer i båda dessa uttrycksformer fast - kanske inte oväntat - mera komplext och nyanserat i skönlitteraturen. Men det är bara vissa av Jeanna Oterdahls verk som Stolt brutit
loss. Med undantag av "Helga Vilhelmina" har hon inte gått in på ungdomslitteraturen och inte heller på recensionerna i Handelstidningen, som täckte in nära 60 års barnlitteratur.
Och inte har hon dröjt särskilt länge vid Oterdahls religiösa utveckling. Genom att begränsa sig på detta sätt har Stolt valt bort bredden i författarskapet, men eftersom hon nu bestämt sig för denna avgränsning får man bedöma avhandlingen för vad den är. Och för det syfte Stolt föresatt sig fungerar den.
Mot en tidsbakgrund med drag av forskningsöversikt och med stöd av den allestädes närvarande Bourdieu tecknar hon kvinnans ställning och utbildningsmöjligheter vid förra sekelskiftet och låter sedan tidens kvinnosituation speglas i Jeanna Oterdahls liv och verk. Hon var på en gång ett barn av sin tid och en människa som utvecklades mot allt större självständighet, så att hon till slut framstod som en betydande kulturpersonlighet. Gunvor Stolt har renodlat tre problemområden i hennes arbeten: den ojämlika utbildningen för
flickor och pojkar, kvinnors underordning samt den känsliga frågan om moderskap och modersroll.

Annons
Annons
Annons