Annons

Hon styr företag i företaget

Hennes uppdrag var att strömlinjeforma och effektivisera all administration, kanske sälja av verksamheten. I dag styr Anna-Karin Stenberg över en kärnverksamhet inom gruvjätten Atlas Copco.

Under strecket
Publicerad

Anna-Karin Stenberg leder en grupp inom Atlas Copco som levererar administrativa tjänster åt gruvjätten. De tar hela tiden in offerter från konkurrenterna och jämför sig med dem.

Anna-Karin Stenberg är chef för den enhet inom Atlas Copco som kallas Asap, Advanced Service and Administration Provider, som svarar för administration och it-tjänster i företagets olika säljbolag runt om i världen.
Sammanlagt arbetar i dag 250 personer i Asap men organisationen ökar i takt med att nya bolag kommer till som kunder. Sammanlagt finns det omkring 700 personer i den globala organisationen som arbetar med administrativa arbetsuppgifter.
– Det hela startade för fyra år
sedan som en förstudie där vi
utvärderade flera olika alternativ, varav outsourcing var ett, säger Anna-Karin Stenberg, som var den som ledde förstudien och som sedan fick ta hand om resultatet av den.

Annons
Annons
Annons