Hon gör så vi kan jobba längre

– Det är inte fråga om välgörenhet. Det är business. Huvuddelen av alla människor i åldern 18 till 64 är mer eller mindre handikappade och skulle behöva anpassade datorer för att kunna använda sig av modern teknik.

Under strecket
Publicerad
Annons

i Fakta
60 procent av alla heltidsarbetande i den industrialiserade västvärlden som arbetar med datorer behöver någon form av handikappanpassning, enligt en undersökning gjord av mark-nadsstudieföretaget Forrester Research på Microsofts uppdrag.
27 procent av dem lider av synnedsättning
26 procent har någon form av rörelsehinder
21 procent lider av hörselnedsättning
20 procent har ett psykiskt handikapp. I siffrorna ingår multihandikappade.
Det säger Madelyn Bryant McIntire, chef för Microsofts utveckling av det man kallar Accessible Technology och som kan översättas med anpassad teknik för människor med funktionsnedsättningar. Det kan gälla synskadade, rörelsehindrade, psykiskt handikappade eller talhandikappade.
På Madelyn Bryant McIntires avdelning arbetar i dag omkring 40 personer, som arbetar med att anpassa Microsofts operativsystem så att utomstående programutvecklare ska kunna ta fram specialprogram för olika handikapp.

- Faktum är att vi alla, förr eller senare, kommer att
behöva hjälpmedel för att utnyttja it, säger Madelyn Bryant McIntire.
Hon pekar på det problem som i Sverige kallas 40-talistkrisen, det vill säga att en mycket stor andel av den arbetsföra befolkningen går i pension ungefär samtidigt och att de som är kvar på arbetsmarknaden, som är betydligt färre, ska svara för försörjningen. Problemet är inte enbart svenskt utan det är lika stort, om inte större, i USA och de flesta västliga industriländer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons