Annons

Holland satsar på att bli Nordeuropas gasnav

Under strecket
Publicerad

Efterfrågan på naturgas växer snabbt i Europa. I Rotterdam byggs en jättelik terminal för flytande naturgas från Mellanöstern och Nordafrika som ska minska beroendet av Ryssland.

Foto: YVONNE ÅSELL

Gate Terminal ägs till största delen av den nederländska ledningsoperatören Gasunie och nederländska Vopac som är världens största operatör av terminaler och tankanläggningar för olja, gas och flytande kemikalier.

Foto: YVONNE ÅSELL

Investeringen i Rotterdam är på drygt 8 miljarder kronor.

Foto: YVONNE ÅSELL

Nederländerna är världens näst största jordbruksexportör och växthusen mellan Rotterdam och Haag är gigantiska energislukare. Eunike Ulmasebun från Indonesien plockar tomater i ett energisnålt växthus där överskottsvärme lagras i jordbrunnar.

Foto: YVONNE ÅSELL
Foto: YVONNE ÅSELL

Mer än hälften av EU:s naturgasreserver finns i Nederländerna. I Tusschenklapen är brunnarna 3000 meter djupa. Anläggningen är obemannad och satellitstyrd.

Foto: YVONNE ÅSELL

Efterfrågan på naturgas växer snabbt i Europa. I Rotterdam byggs en jättelik terminal för flytande naturgas från Mellanöstern och Nordafrika som ska minska beroendet av Ryssland.

Foto: YVONNE ÅSELL
Efterfrågan på naturgas växer snabbt i Europa. I Rotterdam byggs en jättelik terminal för flytande naturgas från Mellanöstern och Nordafrika som ska minska beroendet av Ryssland.
Efterfrågan på naturgas växer snabbt i Europa. I Rotterdam byggs en jättelik terminal för flytande naturgas från Mellanöstern och Nordafrika som ska minska beroendet av Ryssland. Foto: YVONNE ÅSELL
Annons
Annons
Annons