Annons
X
Annons
X

Hökmark–Wallmark blandar ihop korten

SLUTREPLIK | EU-BUDGETEN

Gunnar Hökmark kanske skulle lära sig lite mer om hur EU:s långtidsbudget fungerar innan han anklagar andra för att trixa med siffrorna ( Brännpunkt 11/10). EU:s långtidsbudget fastställer utgiftstak för unionen över en sjuårsperiod. Därefter förhandlar EU-parlamentet och ministerrådet om en årlig budget, inom ramen för dessa tak – historiskt sett med rejäla marginaler under dessa tak.

Det är därför helt fel att min jämförelse som visar att EU:s långtidsbudget (=utgiftstaken) faller, skulle vara i förhållande till en ännu icke beslutad budget för 2013. Hökmark och Wallmark blandar ihop korten!

Enligt den borgerliga regeringens egen budgetproposition ökar långtidsbudgeten med cirka 8 procent enligt kommissionens förslag. Denna ökning är dock i absoluta tal och har således ingenting med EU:s samlade BNI att göra.

Annons
X

Ser vi till EU-kommissionens egna siffror över långtidsbudgetens andel av BNI är den fallande. Med reservation för att ingen säkert vet hur det går med BNI i framtiden, har mig veterligt ingen seriös bedömare, inte ens regeringen, hävdat att EU:s långtidsbudget skulle öka som andel av medlemsstaternas ekonomi.

Det är tvärtom. Nuvarande långtidsbudget för 2007–2013, motsvarar enligt kommissionens siffror 1,12 procent av EU:s BNP, och förslaget för 2014–2020 1,08 procent. Ser man till de så kallade betalningarna, som avgör avgiften, är nivån ännu lägre, och faller från 1,06 procent av BNI till 1,03 procent – och var uppe i så höga tal som 1,14 procent under Sveriges första medlemskapsår. Budgetens andel av ekonomin har alltså fallit – trots växande uppgifter och stora utvidgningar.

Ska Hökmark/Wallmark hävda att EU:s budget ökar som andel av medlemsländernas BNI får de nog redovisa sina källor, för enligt alla officiella siffror har de fel!

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Slutligen: Det är lite trist att Hökmark hävdar att

  • jag vill att EU:s budget ska fortsätta som förut. Det är helt fel! Kommissionen föreslår en bantning av direktstöden till jordbruket, och en kraftig omprioritering till förmån för forskning, infrastruktur, innovation, miljö och klimat. Det stödjer jag.

  • jag vill ge EU beskattningsrätt. Det är en ren lögn, och det har jag talat om för Hökmark många gånger. Jag vill utveckla det system för så kallade egna medel som redan finns, och som beslutas helt mellanstatligt med vetorätt för varje land och respekt för medlemsländernas skattemässiga suveränitet.

  GÖRAN FÄRM

  gruppledare för Socialdemokraterna i EU-parlamentets budgetutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X