Annons
X
Annons
X

Hökmark tomhänt inför eurokrisen

REPLIK | EUROKRISEN

Gunnar Hökmark berör inte det som är huvudfrågan på helgens EU-toppmöten.
Jonas Sjöstedt

Det är märkligt hur lite konkret Gunnar Hökmark (M) har att komma med inför den ekonomiska och sociala kris som blir allt djupare inom euroområdet. Hökmark vill ha åtstramningspolitik och mer skattepengar för att rädda bankerna. Det låter mer som den politik som redan har misslyckats så fatalt. Så var också Hökmark en av dem som ville att vi skulle ansluta oss till Euron, det hade kunnat få katastrofala återverkningar på svensk ekonomi. Men inte ett uns av självkritik eller reflektion finns i hans text.

Gunnar Hökmark berör inte det som är huvudfrågan på helgens EU-toppmöten. Ska EU inrätta en form av gemensam bankakut i hela EU för att försöka undgå en kollaps i banksystemen i länder som Frankrike och Italien?

Annons
X

Den svenska regeringen verkar vara beredd att satsa svenska skattemiljarder i ett sådant riskfyllt projekt. Det avvisar vi i Vänsterpartiet bestämt. När vi röstade nej i folkomröstningen om EMU 2003 valde vi att inte kliva på Titanic, det måste regeringen respektera.

För att lösa eurokrisen måste man förstå varför den har uppstått. För hög skuldsättning i vissa länder är en bidragande orsak. Men krisens grund står också att finna in en finansiell sektor som har tagit alltför stora risker och som har blåst lånebubblor i flera länder. Denna privata skuldsättning och risktagandet i den finansiella sektorn har direkt gynnats av euron som har gett länder räntenivåer som inte är avpassade efter de ekonomiska förutsättningarna. Idag låser euron fast flera länder i låg konkurrenskraft, underskott i bytesbalansen och utan möjlighet att motverka detta med ränta eller växelkurs.

En verklig politik mot eurokrisen måste motverka de bakomliggande problemen. Det måste öppnas en möjlighet för länder att lämna euron. En ordnad nedskrivning av de grekiska skulderna måste göras och den måste betalas av fordringsägarna, inte skattebetalarna. Det krävs betydligt striktare regler för finanssektorn med en bankdelningslag, skatt på finansiella transaktioner, högre kapitaltäckningskrav och förbud mot vissa former av spekulation.

Gunnar Hökmark vill rädda euron och bankerna med skattebetalarnas pengar, det är en politik som redan har misslyckats.

JONAS SJÖSTEDT (V)

ledamot i EU-nämnden

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X