Annons
X
Annons
X

Hökmark har missförstått budgetdebatten

Gunnar Hökmark (M) är isolerad i sin egen partigrupp när han argumenterar för den svenska moderatledda regeringens mer restriktiva linje. Det skriver Göran Färm, budgettalesman för de europeiska socialdemokraterna.

Gunnar Hökmark (M) måste ha missförstått debatten om EU:s budget. Han kritiserar mig och Europas socialdemokrater för att vilja öka EU:s budget på bekostnad av blanda andra svenska skattebetalare, i kontrast till att Hökmark själv endast vill öka anslagen till forskning och utveckling.

Men faktum är att det enda område där vi har röstat för mer ambitiösa förslag än hans egen konservativa EPP-grupp i Europaparlamentet handlar just om forskning, utveckling och innovationer! Vi föreslår drygt 160 miljoner euro mer till bland annat sjunde ramforsknings-programmets insatser för energi, miljö, klimat, forskningsinfrastruktur och småföretag och innovationsprogrammen (CIP) för småföretag, intelligent energi och informationsteknologi.

På nästan alla andra områden är vi eniga med Hökmarks EPP-grupp i parlamentet om nästa års budget. Och det är den gruppen som leder budgetpolitiken: EPP har talmansposten i parlamentet – den post som nu kommer att leda parlamentets delegation i budgetförhandlingarna, de har ordförandeposten i budgetutskottet och den viktiga posten som budgetrapportör. Så när Hökmark klagar över att parlamentet driver en alltför ambitiös budgetpolitik slår han främst på sina egna.

Annons
X

Vad det egentligen handlar om är att Hökmark är isolerad i sin egen partigrupp när han argumenterar för den svenska moderatledda regeringens mer restriktiva linje – en linje som också avvisas av 20 av 27 medlemsstater.

På en punkt har Hökmark en poäng: Ja, vi socialdemokrater motsätter oss stora nedskärningar i EU:s budget! Det gör vi därför att det mest drabbar dem med störst problem, länder som Lettland, Grekland, Portugal och Irland som alla är nettomottagare av EU-stöd. Deras arbetslöshetsproblem orsakas inte främst av deras budgetunderskott utan av finanskrisen. Ska vi då lägga sten på börda och skära i stöd som redan har utlovats? Det vore att slå på den som ligger, och skulle förvärra både deras arbetslöshets- och budgetproblem.

Ändå driver även vi socialdemokrater en försiktig linje. Parlamentets förslag på ökade åtaganden i 2011 års budget stannar vid 0,82 procent – den lägsta siffran på länge. Vi har skurit hårdare i jordbruksutskottets yrkanden än förr. Och glöm inte att de senaste 20 åren har EU:s budget ökat långsammare än medlemsstaternas budgetar!

Det förtjänar kanske också att nämnas att nyligen fick den svenska regeringen besked om att man får tillbaka mångmiljardbelopp från EU:s budgetöverskott de senaste åren. EU har därmed faktiskt bidragit till Anders Borgs budgetsanering!

Regeringen har en hög svansföring, vill att Sverige ska bli mer EU-vänligt och en del av ”EU:s kärna”. Men då kan man inte vara med och ta en rad beslut med ekonomiska konsekvenser för EU – Lissabonfördraget, ny utrikestjänst, nya finanskontrollmyndigheter, den nya EU2020-strategin, nya satsningar på rättsliga frågor och migrationspolitik – och sen när notan kommer liera sig med de EU-skeptiska högerregeringarna i Storbritannien och Tjeckien och vägra betala. I det sällskapet blir man ingen kärnmedlem.

GÖRAN FÄRM (S)

budgettalesman för de europeiska socialdemokraterna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X