X
Annons
X
Recension

Som jag ser det. En självbiografi Höjdpunkter och dalar beskrivs utan affekt

Var hör man hemma? – med denna existentiella fråga inleder
Peter Freudenthal sin självbiografi. Berättelsen baseras på hans egna minnen. Boken består av sju delar som är indelade i korta kapitel. I stora drag handlar det om detsamma som de flesta liv består av: kärlek och ensamhet, vänskap och svek, glädje i vardagen och kamp mot en svår sjukdom. Men en röd tråd i detta återblickande är en strävan efter att identifiera sig själv som troende jude och som fri konstnär.

Peter Freudenthal föddes 1938 i Norrköping. I sin självbiografi närmar han sig på nytt och bearbetar sin uppväxt i en intellektuell musikerfamilj som befinner sig i en korseld mellan olika religioner och etniska identiteter. Ett viktigt tema är hur släkten togs emot i Sverige när de kom hit som flyktingar från Tyskland före kriget. Etnografistudier stärkte Freudenthals intresse för judendomen. Bland de betydelsefulla erfarenheterna skildrar han sitt arbete som arkeolog i Sudan och återkommande långa vistelser i New York.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X