Högre vinst för Midsona

Midsona redovisar en nettoomsättning på 579 miljoner kronor (522). Ebitda uppgick till 52 miljoner kronor (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,0).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Periodens resultat uppgick till 11 miljoner (7), motsvarande ett resultat per aktie på 0:25 kronor (0:25) före och efter utspädning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 miljoner kronor (13).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons