”Höjd pensionsålder är inte enda lösningen”

Vi kommer att behöva arbeta längre för att få en bra pension under ett långt och aktivt liv. Men höjd pensionsålder är inte givet populär bland befolkningen och är inte den enda lösningen. Att börja arbeta tidigare är också ett sätt att förlänga arbetslivet och förbättra pensionen, skriver pensionsekonom Mattias Munter, Skandia.

Under strecket
Publicerad

Mattias Munter, Skandia

Foto: pressbild, Fredrik Sandberg//

Mattias Munter, Skandia

Foto: pressbild
Annons

70 är det nya 50. Dagens 70-åringar har en hälsa som motsvarar 50-åringar på 1970-talet. Svenska pensionärer är också friskast i EU. Antalet personer som fyllt 100 år har mer än 15-faldigats sedan 1970. Antalet hundraplussare kommer också bara fortsätta öka, särskilt när fyrtiotalisterna når högre åldrar framöver.

Att levnadsstandarden har ökat och allt fler blir äldre i vårt land är så klart oerhört positivt. Men morgondagens hundraåringar kommer inte kliva ut genom fönstret och försvinna. De kommer ställa krav på en god välfärd, en bra vård och boendeformer som passar deras behov. För den enskilde innebär den längre levnadsåldern fler år med pension. Därför kommer vi alla att behöva arbeta längre för att få en bra pension och vara med och bidra till det gemensamma.

Annons
Annons
Annons