Annons

Höjd moms är ett sänke för ekonomin

Publicerad

Skatterna på arbete och kunskap i Sverige är för höga. På den punkten är det lätt att hålla med Per Bolund (MP) och Ulf Lindberg, Almega, när de kräver en översyn av dagens skattesystem (
Brännpunkt 24/4). Men sänkta skatter på ett område behöver inte per automatik leda till skattehöjningar på andra områden. Förslaget på höjd moms och ökad miljöbeskattning är en direkt farlig väg att gå om målet är en dynamisk ekonomi.

Idén om att växla en skatt mot en annan är inte ny. Redan i början av 2000-talet drev Göran Persson, aktivt uppbackad av Miljöpartiet, fram en grön skatteväxling. Samtidigt som kostnaderna för bensin, dieselolja och elektricitet ökade, fick de svenska skattebetalarna högre grundavdrag i sin självdeklaration.

Annons
Annons
Annons
Annons