Annons
X
Annons
X

”Höjd alkoholskatt slår ut ett hantverksskrå”

Låt de små bryggerierna få lägre alkoholskatt. Denna regel tillämpas redan av 21 av medlemsländerna i EU. Det skriver Berith Karlsson, Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

DEBATT | ALKOHOLSKATT

I den nya budgeten aviserar regeringen en höjning av alkoholskatten. Det är den tredje höjningen på kort tid. Man vill tillföra statskassan mer pengar och minska alkoholens skadeverkningar, två i grunden goda skäl. Dessvärre glömmer man en viktig sak när man skrider till verket – den snabbt växande skaran av småbryggerier som poppar upp över hela landet och som numera kan räknas i hundratal. De allra flesta av dessa drivs av eldsjälar som sliter med oavlönat kvälls- och helgarbete som en del i att få ekonomin att gå ihop.

Att belasta dessa entreprenörer med höjd alkoholskatt kan komma att kväva ett gryende hantverksskrå i sin linda. Småbryggerierna verkar på sin lokala marknad och drabbas till fullo av skattehöjningen medan de stora bryggerierna skeppar stora delar av sin produktion till norra Tyskland där ölen säljs för återimport helt utan svensk alkoholskatt.

Dessbättre finns det en utomordentligt bra lösning för detta – ett EU-direktiv som påbjuder reducerad alkoholskatt för bryggerier med liten tillverkningsvolym. Denna regel tillämpas redan av 21 av medlemsländerna i EU med undantag för Sverige i norr, och vinproducenterna Spanien, Italien, Cypern, Ungern och Slovenien i söder.

Annons
X

Att sänka alkoholskatten för småbryggerier skulle vara en signal för minskad alkoholkonsumtion. Småbryggerierna står för ett sunt förhållningssätt till alkohol med fokus på minskad kvantitet till förmån för kvalitet. Det går tre burkar billig massproducerad öl på en flaska hantverksbryggt öl som ofta kostar trettio kronor eller mer, och en sänkt alkoholskatt skulle inte i första hand reducera priset, utan istället generera arbete. När det gäller hantverksproducerad öl är nämligen arbetet räknat i timmar per liter producerad öl så oändligt mycket högre än för de stora bryggeriindustrierna.

Eldsjälarna som nyligen startat ortens enda lilla bryggeri skulle kunna lämna sitt gamla jobb till förmån för någon annan, och börja kunna ta ut lön för sitt hantverk. De bryggerierna som kommit lite längre skulle kunna gå från tre till fyra anställda. Statskassan skulle få se en tillströmning av pengar i form av skatt och arbetsgivaravgifter långt högre än de minskade intäkterna för den reducerade alkoholskatten.

Dessutom skulle det ge en skjuts åt besöksnäringen när vi kan stoltsera med stabila småbryggerier över hela landet som erbjuder en mångfald av dryck, lokalt producerad och lokalt konsumerad.

Berith Karlsson

ordförande i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier

Annons
Annons
X
Foto: Izabelle Nordfjell/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X