”Höj kraven för den som läser till lärare”

Bättre kvalitet på utbildningen och högre krav för den som studerar till lärare är viktiga steg på vägen mot en bättre skola. Det skriver M-politikern Camilla Waltersson Grönvall tillsammans med Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Under strecket
Publicerad

Camilla Waltersson Grönvall och Åsa Fahlén

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, riksdagen
Annons

Den enskilt viktigaste resursen i skolan är våra lärare. Svensk skola står inför stora utmaningar med fallande kunskapsresultat, många nyanlända elever och många elever i behov av särskilt stöd. I dag lämnar alltför många grundskolan och gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Förra våren var det 14 000 elever som gick ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. Det är inte acceptabelt. Skolan måste därför bli bättre på att möta varje elev på rätt nivå och hjälp och stöd måste sättas in tidigare än i dag. I detta spelar lärarna en avgörande roll.

Tyvärr är det alldeles för få som väjer att studera till lärare. En löneutveckling som inte hunnit med den i det övriga samhället, en sjunkande status för yrket och bristfällig kvalitet i utbildningen har lett till allt färre sökanden till lärarutbildningen. Det vill vi förändra. En lärarutbildning som präglas av högre kvalitet är en viktig del för att locka fler till läraryrket.

Annons
Annons
Annons