”Högt hållna värderingar har lett Sverige fel i krisen”

Statsminister Stefan Löfven tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.
Statsminister Stefan Löfven tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten. Foto: Emma-Sofia Olsson

Den misslyckade svenska pandemistrategin utmärks av att man har bejakat vissa värderingar som är rimliga under normala förhållanden, men som leder fel i kriser. Det skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Under strecket
Publicerad
Foto: Linnéuniversitetet
Annons

Ofta har diskussionen om den svenska pandemistrategins misslyckande handlat om Folkhälsomyndighetens (FHM) felslagna prognoser och mer sällan om de värderingar som pandemistrategin vilar på. Det gäller värderingar som ofta tas som självklara och därför inte ifrågasätts – värderingar som är rimliga under normala förhållanden, men som leder fel i kriser.

En sådan värdering handlar om tillit. De flesta skulle nog hålla med om att ett samhälle som bygger på tillit är att föredra framför ett som bygger på misstro, övervakning och kontroll. Men man gör sig skyldig till ett felslut om man går från ett antagande om att tillit i allmänhet är att föredra till en slutsats om att tillit alltid ska vägleda vårt handlande. Tillit mellan människor fungerar lättast när de vill varandra väl, delar viktiga värderingar med varandra, eller åtminstone inte är intresserade av att utnyttja varandra. Där sådana faktorer saknas måste tilliten kompletteras med kontrollmekanismer. Vi kan då lita på att andra sköter sig helt enkelt därför att det finns ett system som straffar dem om de fuskar eller åker snålskjuts på oss. Tillit utan fungerande kontroll tenderar däremot att förr eller senare leda till att vissa människor tillgodoser sitt egenintresse på andras bekostnad. Man kan här tänka på fall som fusk med ersättning för personliga assistenter och föreningsbidrag, eller personer som med falska identiteter erhåller uppehållstillstånd i Sverige.

Annons
Annons
Annons