”Högsta domstolens avgöranden skapar kaos i domstolarna”

Det svenska systemet med dubbla bestraffningar för oriktiga deklarationer har länge varit kritiserat. Det skriver Nils Hillert, advokat.

Under strecket
Publicerad
Annons

Högsta domstolen fattade i mars i år två uppmärksammade beslut där man slog fast att det inte föreligger något hinder mot att åtala en person för skattebrott, trots att han tidigare påförts skattetillägg (straffskatt) av skatteverket. Bakgrunden var den att Göta hovrätt i ett beslut avvisat ett åtal om skattebrott för att den tilltalade tidigare hade påförts skattetillägg om 40 %. Mot den bakgrunden ansåg hovrätten att det skulle strida mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning att även döma mannen för skattebrott.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons