Högst 2 procents inflation inom EMU

Under strecket
Publicerad
Annons

Europeiska centralbanken (ECB) ska hålla inflationen under 2 procent
EU:s stabilitetspakt tillåter maximalt ett underskott motsvarande 3 procent av BNP i de offentliga finanserna. Portugal liksom Tyskland har överskridit och fått en varning medan Frankrike och Italien ligger i riskzonen.
Förslag finns om att tillåta en inflation över 2 procent och ett större underskott än 3 procent
Sedan 1970 har det svenska budgetunderskottet varit större än 3 procent av BNP vid tre tillfällen: 1980-83, 1985 och 1992-96. näringsliv
i Fakta

Annons
Annons
Annons