Högskolans brister måste tas på allvar

Alldeles för många studenter går högre utbildningar som inte lever upp till kvalitetskraven, visade Högskoleverkets granskning i våras. Det borde tvinga flera politiska partier att tänka om när det gäller kvaliteten i högskolan. Frågan är om de har modet att göra det, skriver Irene Wennemo.

Under strecket
Publicerad
För att hantera kvalitetsbristerna i högskolan krävs både impopulära indragningar av examensrätter och rejäla resursförstärkningar, skriver Irene Wennemo.

För att hantera kvalitetsbristerna i högskolan krävs både impopulära indragningar av examensrätter och rejäla resursförstärkningar, skriver Irene Wennemo.

Foto: LARS PEHRSON
Annons

Resultaten från den första delen av utvärderingen av högskoleutbildningarna har nyligen presenterats. De sätter ljuset på kvalitetsproblemen i den svenska högskolan. Kvalitetsutvärderingarna borde prägla såväl det inre arbetet på högskolorna som den politiska diskussionen om högskolorna, under de kommande åren.

Annons
Annons
Annons