Annons

Anders Burman:Högskola med rätt att fostra

En bildad människa, förberedd på livets krav, är syftet med ”liberal education”, ett amerikanskt begrepp som lyfts fram allt mer även i Sverige. Viktiga mål är att fostra intellektuella och kulturella personer som är socialt välfungerande och omtänksamma.

Under strecket
Publicerad

Under det senaste decenniet har det i svensk högskolepedagogisk debatt blivit allt vanligare att lyfta fram den amerikanska liberal education-traditionen som förebildlig. Vid högskolorna i Södertörn och Malmö har man alltsedan starten för drygt tio år sedan tagit starka intryck av denna tradition, och nu försöker Högskolan på Gotland etablera sig som ett komplett liberal arts college , det första i Sverige. Sedan några år tillbaka finns det också ett särskilt stipendium (STINT Programme for Excellence in Teaching) som årligen gör det möjligt för ett tiotal svenska högskolelärare att tillbringa en termin vid ett amerikanskt college med inriktning mot liberal education, för att inspireras och ta till sig nya idéer som sedan kan komma de svenska lärosätena – och i förlängningen studenterna – till godo.

Även om det i USA numera talas om liberal education också i samband med high schools (som närmast motsvarar våra gymnasier), associeras begreppet framför allt med fyraåriga liberal arts colleges. Grundtanken är att studenterna, som befinner sig i gränslandet mellan ungdom och vuxenliv (de är vanligtvis mellan 18 och 22 år gamla), under sin college-tid skall få en bred humanistisk bildning, kompletterad med samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv, innan de påbörjar en professionsinriktad utbildning, som att studera till läkare, lärare, advokat eller forskare. Även för dem som av en eller annan anledning inte studerar vidare anses det vara klart meriterande att ha en sådan allmänbildande, inte direkt yrkesförberedande utbildning.

Annons
Annons
Annons