Högre vinst för Fast Partner

Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkterna uppgick till 299 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2015 (236).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Driftöverskottet uppgick till 197 miljoner kronor (152) och förvaltningsresultatet blev 144 miljoner kronor (95,8).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 106 miljoner kronor i kvartalet (128). Realiserade värdeförändringar på fastigheter var 11,5 miljoner kronor (0).

Annons
Annons
Annons