Annons

Högre vinst för Engelska skolan

Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt på 42,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet av det brutna räkenskapsåret 2016/2017 (31,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:06 kronor (0:79).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 53,7 miljoner kronor (49,8). Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,9 procent (10,3).

Omsättningen steg med 12,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal samt statliga bidrag avseende läxhjälp och lärarlönelyftet, och uppgick till 543 miljoner kronor (483).

Annons
Annons
Annons