Annons

Högre suicidrisk bland homosexuella

Självmordsförsök är mycket vanligare bland unga homo- och bisexuella människor. De upplever att de mår sämre än den övriga befolkningen, rapporterar Statens folkhälsoinstitut.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

En fjärdedel av de homo- och bisexuella kvinnorna, 26 procent, uppgav att de någon gång försökt ta sitt liv. Bland männen var siffran 11 procent. Motsvarande andel bland heterosexuella är 8 respektive 3 procent.

Risken för nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, ångest och självmordstankar är dubbelt så stor bland unga homo- och bisexuella i åldern 16-29 år som hos jämnåriga heterosexuella, enligt en sammanställning av uppgifter ur den nationella folkhälsoenkäten 2005 och 2008.

Annons
Annons
Annons