Annons
X
Annons
X

Högre skatt på öl bör ge pengar till tull och polis

Med högre skatt på öl flyttas en ännu större del av försäljningen till svenskar utomlands. Därför måste regeringen nu på allvar bekämpa smuggling och illegal försäljning. Som bryggare vill vi att våra produkter ska säljas legalt, skriver Mark Jensen, vd för Carlsberg Sverige.

Smugglad öl som beslagtagits av norska tullen.
Smugglad öl som beslagtagits av norska tullen. Foto: TOLLVESENET/SCANPIX

I dag är det näst intill riskfritt att smuggla in stora volymer öl från till exempel Tyskland.
Mark Jensen

Nu vill regeringen höja ölskatten igen och finansminister Anders Borg kan snart räkna in ytterligare 68 öre per 50 cl burk öl som säljs på Systembolaget. Det beräknas ge något ökade intäkter för statskassan, men framför allt ger det en ökad försäljning i gränshandeln, ökad privatimport, ökad illegal försäljning och bättre tillgänglighet till alkohol för ungdomar som annars är för unga för att handla.

För oss i bryggerinäringen blir den totala försäljningen ungefär densamma vare sig ölskatten höjs eller ej. Med oförändrad skatt säljer vi mer i Sverige, med högre skatt säljer vi, och för oss på Carlsberg vårt systerbolag i Danmark, desto mer till gränshandeln i Tyskland. Så den svenska ölkonsumtionen påverkas inte av skattehöjningen.

Annons
X

Statens egna beräkningar, via SoRAD vid Stockholms universitet, säger att privatimporten av öl redan idag beräknas uppgå till ungefär lika stora volymer som all öl som säljs på restauranger, pubar, caféer och serveringar i Sverige varje år. Ungefär hälften av den ”importen” beräknas vara smuggling som säljs vidare illegalt. De volymerna lär inte minska när ölskatten här hemma höjs ännu mer.

Om en majoritet i riksdagen röstar för höjd ölskatt så är det självfallet något som vi alla har att acceptera, vare sig vi gillar det eller inte. Men för att ta sitt ansvar för konsekvenserna av det beslutet, borde riksdagen samtidigt besluta att de pengar som skattehöjningen ger ska satsas på ökade resurser till tullen och polisen.

I dag är det näst intill riskfritt att smuggla in stora volymer öl från till exempel Tyskland. Kontrollen i tullen är sporadisk och den som, i och för sig mycket osannolikt, åker fast och tvingas lämna ifrån sig ölen, kan ofta redan kort därefter passera med lika stora volymer utan någon större risk att bli stoppad igen.

Över i stort sett hela landet är försäljningen av illegal öl omfattande. Inte minst ungdomar kan enkelt köpa smuggelöl dygnet runt. Många kan berätta om att de vet var och hur försäljningen går till, men polisen har inte resurser att ingripa, säljarna måste i princip tas på bar gärning, de höga beviskraven i domstolarna gynnar snarare smugglarna och löjligt få illegala säljare döms till några riktigt kännbara straff.

Som bryggare vill vi att våra produkter ska säljas legalt i butiker, på Systembolaget och på restauranger och bara till konsumenter som har åldern inne. Vi vill inte se våra produkter på någon illegal marknad och vi vill inte att ungdomar under tillåten ålder ska få tag på våra produkter.

Om regeringen nu väljer att medvetet flytta en allt större del av ölförsäljningen till svenska öldrickare från Sverige till i första hand Tyskland, så måste de för att bevara sin trovärdighet på det här området samtidigt se till att göra allt de kan för att stoppa smuggling, illegal försäljning och dessutom tillgängligheten till alkohol för ungdomar. Kriminella räknar kallt på intäkter, risker och straff och har i dag en mycket lönsam och växande affär med den illegala försäljningen. Att försvåra den hanteringen kan synas svårt när nu ölskatten föreslås höjas igen.

Att ge tullen och polisen mer resurser och samtidigt tydliga direktiv att de pengarna ska användas för att bekämpa den illegala alkoholhanteringen kan i dagens politiska läge vara enda vägen att adressera ett mycket stort samhällsproblem.

Ta därför pengarna som regeringen beräknar att ölskattehöjningen ska ge och skicka hela beloppet vidare till det ändamålet. Straffen bör samtidigt justeras, så att risken att åka fast tillsammans med nivån på straffen, gör att kalkylen inte längre går ihop för de kriminella som smugglar och säljer vidare illegalt. Bara då kan vi, i ett läge med ännu högre ölskatter, hoppas att få tillbaka en helt igenom legal ölmarknad med effektiv ålderskontroll.

MARK JENSEN

vd Carlsberg Sverige

Annons
Annons
X

Smugglad öl som beslagtagits av norska tullen.

Foto: TOLLVESENET/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X