Annons
X
Annons
X

Högre lärarlöner bara genom högre krav

Det lönar sig uselt att utbilda sig till lärare. Ja, enligt en färsk rapport från Lärarförbundet är det ofta rena förlustaffären. I en rad yrken som bara kräver gymnasieexamen har man högre lön än lärare, och tas det hänsyn till studieskulderna och de uteblivna inkomsterna under studietiden blir kalkylen ännu sämre.

Naturligtvis är detta ett viktigt skäl till att duktiga studenter avstår från lärarbanan. Det finns för all del inte många länder där unga människor väljer yrket främst av ekonomiska skäl, men idealismen har sin gräns. Om fem års gymnasielärarutbildning ger en livslön som är lägre än för godshanterare och expressbud är det inte konstigt att det uppstår rekryteringsproblem.

Idag finns nästan lika många platser på lärarutbildningarna som det finns sökande. I praktiken kommer man in om man vill, oavsett vad man har för betyg, och det säger sig självt vad det betyder för status och löneutveckling.

Annons
X

Om det finns minsta allvar med allt tal om kunskapssamhälle och skolans och lärarnas betydelse måste det sättas stopp för denna onda spiral.

Hur då? Ja, det kommer inte att ske genom facklig retorik och ilskna avtalsrörelser. Den kraft som kan fungera finns i utbud och efterfrågan.

Det finns två skäl till att kommunerna betalar så dåligt: Dels att det har varit så mycket större fokus på hur många lärarna är i en skola än på vad de kan och får uträttat. Dels att man fyller sina vakanser trots att man erbjuder dåligt betalt.

Ju mer skoldebatten handlar om kvalitet, ju mer föräldrar, högskolor och arbetsgivare ligger på i denna riktning, desto svårare blir det för kommunpolitikerna att försvara sin lågprislinje. Efterfrågan förändras.

Här kan inte minst lärarfacken bidra genom att lämna retoriken om lärartäthet till förmån för kompetens och resultat. De behöver inte känna något dåligt samvete: internationella studier visar klart att lärarnas kvalitet är mycket viktigare än deras antal.

Det andra ledet i ekvationen gäller utbudet. Här satsar staten ensidigt på att införa lärarlegitimation, dock utan att klargöra på vilket sätt svaga lärarstudenter blir bättre av att legitimeras.

Konstatera istället att det är orimligt att man kan bli lärare på usla betyg och höj genomsnittsnivån genom att minska antalet utbildningsplatser.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X