Högre kvalitet i barnavårdsutredningar

I 85 procent av de utredningar socialtjänsten i Stockholms län gör kring barn kommer barnen själva till tals. Utredningarnas kvalitet blir allt bättre men det finns fortfarande brister. Det visar en granskning länsstyrelsen gjort i länets kommuner.

Under strecket
Sveriges Nyheter
Publicerad
Annons

Sedan 1998 betonar socialtjänstlagen barnets rätt att uttrycka sin egen vilja i utredningar som rör barn. Länsstyrelsen har nu granskat kvaliteten i barnavårdsutredningar sedan 2001. Granskningen visar att utredningarna har blivit bättre.

De flesta kommuner och stadsdelar har träffat så gott som alla barn under utredningen. De kommuner som utmärker sig negativt är Tyresö där nästan 30 procent av barnen inte kommit till tals och Botkyrka där 26 procent av barnen inte gjort det. I Stockholms stad som helhet har de flesta barn talat med socialsekreteraren. Stadsdelen Hägersten utmärker sig negativt. Där har ungefär hälften av barnen träffat handläggaren.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons