Annons

Högre hyresintäkter för Sagax

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 403 miljoner kronor i det 3 kvartalet (330). Driftöverskottet blev 350 miljoner kronor (289) och förvaltningsresultatet uppgick till 296 miljoner (259).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 125 miljoner kronor (41). Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 18 miljoner kronor (-86)

Efter skatt blev resultatet 336 miljoner kronor (154), vilket motsvarade 1:94 kronor per stamaktie (0:77).

Annons
Annons
Annons