Högre bud inte nog för MCI

Under strecket
Publicerad
Annons

WILMINGTON Teleföretaget MCI:s styrelse står på sig. För tredje gången på mindre än två månader har den tackat nej till ett klart högre uppköpsbud från Qwest Communications och förklarat att den står fast vid sitt beslut att bolaget ska tas över av Verizon.
Motiveringen är densamma som tidigare. Verizon är betydligt större och finansiellt stabilare än Qwest och därmed mer attraktiv som ägare. MCI-styrelsen är dessutom tveksam till om Qwest kan leva upp till sina löften om att ge en garanterad kurs för de egna aktierna. En del av betalningen i Qwestbudet ska ske i form av Qwestaktier.
New York-baserade Verizon är USA:s näst största lokaltelefoni-företag med ett börsvärde på över 100 miljarder dollar. Det är den största aktören på den folkrika östkusten.
Qwest har sitt huvudkontor i Denver, Colorado, och sin kundbas i de mer glesbefolkade västa delstaterna. Och bolaget har tidigare haft stora ekonomiska bekymmer. Det undgick med nöd och näppe att inställa betalningarna för två och ett halvt år
sedan.

MCI - före detta WorldCom - är intressant som uppköpsobjekt genom att bolaget har ett lönsamt fiberoptiknät som servar kunder inom företag och förvaltning.
Dragkampen om MCI startade i mitten av februari och buden har successivt höjts sedan dess. Det Verizonerbjudande som MCI-styrelsen nu ställt sig bakom ligger på 7,6 miljarder dollar, omkring 54 miljarder kronor. Men Qwest är berett att betala nästan 20 procent mer - 8,9 miljarder dollar, nästan 64 miljarder kronor.
Sista ordet är dock inte sagt i budstriden. MCI-styrelsen antyder att den kan komma att ta sig en ny funderare om Qwest höjer budet ytterligare, från 27 till 30 dollar per aktie.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons