”Höghastighetståg är en bra investering”

Sverigeförhandlingen har ett väl fungerande samarbete med Trafikverket, skriver HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, i en replik till Hendrik Bijloo. De påpekar att en samlad bedömning är enligt Trafikverket att en investering av höghastighetståg är bra för Sverige.

Under strecket
Publicerad

H G Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen

Foto: Sandra Adams Backlund
Annons

I ett inlägg på SvD Debatt (16/2) skriver Hendrik Bijloo, ordförande för Liberalerna i Ljusnarsberg, om den planerade höghastighetsjärnvägen. Att järnvägen debatteras från olika aspekter och intresseinriktningar är naturligt. Men vi vill bestämt tillbakavisa att det skulle råda osämja mellan Sverigeförhandlingen och Trafikverket och att vi skulle ifrågasätta Trafikverkets kunskap vad gäller teknikval.

Sverigeförhandlingen har ett väl fungerande samarbete med Trafikverket. Vi har till dags dato lagt 64 olika uppdrag till Trafikverket – en del små och en del stora. Därutöver har Trafikverket gjort en mängd värdefulla utredningar utan konkreta uppdrag från oss, vilka vi också har haft möjlighet att ta del av. Det 64:e uppdraget handlar om att vi önskar att ”…Trafikverket redovisar tekniska lösningar som reducerar kostnaderna för utbyggnaden, utan att lösningarna ger negativa konsekvenser för bostadsbyggande och nationell, regional och lokal utveckling”.

Annons
Annons
Annons