”Höghastighets­banor splittrande för landet”

Höghastighetståg i Bayern, Tyskland.
Höghastighetståg i Bayern, Tyskland. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/TT

Relativt få människor kommer resa med hög­hastighets­tågen i någon större utsträckning medan hela landet betalar för ett prestigebygge utan samhälls­nytta. Det skriver debattörer från gruppen Stoppa höghastighets­banan genom Skåne.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tid är allt vi har, sägs det ibland. Men insparad tid kan inte alltid omsättas i ekonomiskt värde. Trots det framhärdar fortfarande regeringen med stödpartier att nya stambanor för höghastighetståg, som sparar minuter i restid, är vår frälsning. När södra stambanan byggdes var den onekligen en revolution. Den gav människor helt nya möjligheter till nya möten, till nya intryck och till nya marknader. Restiden från Malmö till Stockholm kortades från 14 dagar till 19 timmar. Det blev helt plötsligt praktiskt möjligt att resa och transportera gods i Götalands inland. I dag är restiden cirka 4,5 timmar på samma sträcka. En förkortning av restiden med ytterligare någon timme saknar den samhälls­nytta som bygget av den första södra stambanan förde med sig. Bedömningen av bygget av de nya höghastighetsbanorna är däremot att de skulle vara negativa för samhällsekonomin. Höghastighets­banorna skulle i bästa fall betala tillbaka samhällsnytta till ett värde av endast cirka 50 öre för varje investerad skattekrona.

Annons

Just nu står striden mot höghastighets­banan framför allt i Skåne eftersom Trafikverket samråder om banans dragning. Striden gäller dock inte bara Skåne, den gäller även Småland, Väster- och Östergötland och Södermanland och hela landet. Men stoppas bygget i Skåne är nog striden över, då kommer inte heller resterande sträckor med höghastighetsbanor att byggas. Det är också en strid, inte bara mellan partierna i riksdagen, utan även mellan de lokala partigrupperna och moderpartiet på riksplanet i de partier som fortfarande är för byggandet av höghastighetsbanor. Sällan har nog en fråga splittrat riksdagspartierna på kommunal och på riksnivå så mycket. Det är också en strid för hela landet. Endast relativt få människor, boende i södra Sverige, kommer resa med höghastighetstågen i någon större utsträckning medan hela landet kommer tvingas vara med och betala för ett prestige­bygge utan samhällsnytta. Detta är något som därför riskerar leda till splittring mellan norr och söder, stad och landsbygd. Befolknings­underlaget är också för litet för att tågen ska bära sig själva, så även efter själva bygget kommer det behöva skjutas till skattemedel till drift, underhåll och subventioner av biljettpriser.

Annons
Annons
Annons