Annons
X
Annons
X

Högersväng en dödsfälla för cyklister

ÖVERREPRESENTERADE. Lastbilar är inblandade i nästan samtliga dödsolyckor med cyklar i Stockholms innerstad. I sex av sju olyckor har cyklisten blivit påkörd av en högersvängande lastbil eller buss. Nu höjs röster för att minska den tunga trafiken innanför tullarna.

(uppdaterad)
[object Object]
Lastbilar är inblandade i nästan alla dödsolyckor med cyklister i Stockholm. Foto: TOMAS ONEBORG

Den 22 september hände det igen: en högersvängande lastbil kör på en cyklist som avlider av sina skador.

Olyckan, som inträffade vid Slussen, är den sjätte dödsolyckan på fem år som gått till på exakt samma sätt.

I juni förra året omkom en kvinna i 50-årsåldern i en liknande olycka vid Sankt Eriksplan. Och i juli 2009 hände samma sak i korsningen mellan Ringvägen och Götgatan, då en man i 35-årsåldern blev påkörd av en lastbil som svänger höger.

Annons
X

–Felet ligger i hur lastbilarna är konstruerade. Föraren sitter för högt upp och ser inte cyklisten som hamnat i döda vinkeln, säger Eva Lind-Båth, ordförande i Cykelfrämjandet.

På trafikpolisen i Stockholm city har inspektören Leif Marklund utrett flera av de senaste årens cykelolyckor. Precis som Eva Lind-Båth har han sett hur samma typ av olycka upprepat sig gång på gång.

–Det här är ett problem som vi har haft i många, många år nu. Vi började se det redan under 1990-talet och det har fortsatt under 2000-talet. Det är helt enkelt för mycket trafik i stan, säger han.

För att minska risken med högersvängande lastbilar har trafikkontoret bland annat infört så kallade cykelboxar. Cyklisterna kan då ställa sig framför bilarna vid vissa rödljus och då slippa hamna till höger om en lastbil. Men det räcker inte, anser både Eva Lind-Båth och Leif Marklund.

–Det hade varit önskvärt om de kunde begränsa den tunga trafiken ännu mer än vad de har gjort. Vissa av de här fordonen är jättetunga och de har inte full koll när de svänger, säger Leif Marklund.

Cykelfrämjandet pekar på diskussioner i flera andra europeiska länder om restriktioner och förbud mot tung trafik i stadskärnor.

I London har borgmästaren Boris Johnson lyft frågan och i flera mindre brittiska städer pågår liknande diskussioner.

I de här fallen handlar det framför allt om att minska lastbilarnas utsläpp, men ökad säkerhet för cyklister och gångtrafikanter ses som en positiv bi- effekt.

En studie utförd vid London School of Hygiene & Tropical Medicine visar att lastbilar är inblandade i 43 procent av alla dödsolyckor med cyklar i den brittiska huvudstaden – trots att de bara utgöra fyra procent av trafiken.

–Det hade varit bra om vi fått till en liknande diskussion även i Sverige. Vi måste börja se problemet, säger Eva Lind-Båth.

Även i Halmstad har kommunen sedan 2008 begränsat antalet lastbilar i staden med samordnade kommunala transporter. Huvudsyftet är även här att minska lastbilarnas miljöpåverkan, men projektet har också ökat säkerheten, påpekar kommunens transportchef Mikael Erlofsson.

–Vi har en central dit alla leverantörer levererar sina produkter och sedan körs de gemensamt ut till våra enheter. Därmed har vi kunnat halvera antalet leveranser och minskat antalet lastbilar på våra gator, säger han.

En minskning av lastbilstrafiken i Stockholms innerstad är dock inte att vänta, enligt trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M). En rad byggprojekt, som City- banan och Slussen, gör att cyklister får räkna med konkurrens från lastbilarna under lång tid framöver.

–Jag kan säga direkt att det inte går att minska lastbilstrafiken i innerstaden. Det går inte att ta bort lastbilarna när vi måste ha transporter till en rad infrastrukturprojekt, säger hon.

Ytterligare en lösning som Cykelfrämjandet pekar på är specialbyggda lastbilar för stadstrafik. För ett år sedan beställde sop- entreprenören Liselotte Lööf nya sopbilar, där förarhytten är lågt placerad. Tanken är att det ska förbättra de anställdas arbetsmiljö, men ökad säkerhet är återigen en positiv bieffekt.

–Man sitter närmare och ser folk som går. Förut såg man dem mer ovanifrån, säger Magnus, som hämtar avfall på Södermalm tillsammans med Mats.

Ingen av dem vill säga sitt efternamn eftersom det har förekommit hot efter att de tidigare framträtt i medier, men båda är överens om att högersvängarna är den farligaste situationen.

–Ibland ser man inte även om man har tittat efter noga. Det blir en död vinkel, säger Mats.

Så går dödsolyckorna till svd.se
Annons
Annons
X

Lastbilar är inblandade i nästan alla dödsolyckor med cyklister i Stockholm.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 3

Den 22 september avled en kvinna sedan hon blivit påkörd av en lastbild vid Slussen. Vid platsen står en dag en så kallad ghostbike - ett sätt att hedra den avlidna och samtidigt påminna om cyklisternas utsatta situation i trafiken.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 2 av 3

Ett sätt att komma tillrätta med problemet är en ny typ av lastbil där förarhytten är lägre placerad.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X