Högeridéer missförstås avsiktligt

DEBATT. Kulturkonservativa debattörer avfärdas regelmässigt på ett ohederligt sätt, menar Johan Lundberg i ett svar på Erik Wallrups artikel om bristen på en intellektuell höger.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är glädjande att den tidigare Axessmedarbetaren Erik Wallrup vill slå ett slag för en ”höger” med intellektuell spänst. Själv skulle jag vilja gå så långt som till att påstå att demokratin är avhängig av att offentliga samtal förs mellan intellektuella opinionsbildare med diametralt olika ståndpunkter: alltifrån nyliberaler till kulturkonservativa, över marxister, postmodernister och kulturradikaler.

Jag delar dessutom Wallrups åsikt att vi lider brist på opinionsbildare med alternativa perspektiv i den svenska kulturdebatten. De få exempel som han anför, Johan Norberg och jag själv, manar till eftertanke. Även om vi båda har plattformar i offentligheten, kan man fundera över varför det nästan aldrig på kultursidorna uttrycks åsikter som knyter an till de väsensskilda idériktningar som vi representerar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons