Annons

”Höga krav och låga kostnader går inte ihop”

Den enda aktör som kan vidta åtgärder mot det dyra byggandet är staten. En klok insats skulle vara att staten bygger ut bostadsbidragen till hyresgäster. Att, som i dag, skicka tio miljarder till byggföretagen är att gynna fel aktör. Det skriver Åke Rådberg, tidigare chefsjurist vid Sveriges Byggindustrier, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Åke Rådberg skriver att Nisse Landéns kritik mot de dyra byggena i Sverige lika gärna kunde ha varit skriven för 30 år sedan, eftersom problemen varit desamma under mycket lång tid.

Foto: Privat, Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Åke Rådberg skriver att Nisse Landéns kritik mot de dyra byggena i Sverige lika gärna kunde ha varit skriven för 30 år sedan, eftersom problemen varit desamma under mycket lång tid.

Foto: Privat, Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Åke Rådberg skriver att Nisse Landéns kritik mot de dyra byggena i Sverige lika gärna kunde ha varit skriven för 30 år sedan, eftersom problemen varit desamma under mycket lång tid.
Åke Rådberg skriver att Nisse Landéns kritik mot de dyra byggena i Sverige lika gärna kunde ha varit skriven för 30 år sedan, eftersom problemen varit desamma under mycket lång tid. Foto: Privat, Tomas Oneborg

Arkitekten Nisse Landén ondgör sig i en SvD-artikel över tillståndet i den svenska byggbranschen. Svag kvalitetsstyrning, låg produktivitetsutveckling och en ständig jakt på lägsta pris är problem Landén lyfter fram. Han menar att byggsektorn nu måste ifrågasätta sina arbetssätt och strukturer. Artikeln är skriven i januari 2019 men kunde lika gärna ha skrivits för 30 år sedan. För alla som följer byggandet i Sverige känns det mesta igen. Det är nu inte Landéns fel, men problembeskrivningen har varit likartad under en lång följd av år utan att mycket har förändrats.

Annons
Annons
Annons