X
Annons
X

Höga halter bisfenol kan försvåra vid IVF

Kvinnor med högre halter av bisfenol A kan ha svårare att bli gravida med IVF-behandling. Det visar en färsk studie som Harvardforskare gjort på människor.

När halterna av bisfenol A mättes hos de 137 kvinnorna i studien visade sig de med högre halter av den östrongenliknande kemikalien ha haft svårare att lyckas med sina provrörsbehandlingar.

– Resultaten är en indikation på att det finns ett samband mellan implantationseffekter och bisfenol A i urinen. Det här är ytterligare en spik i bisfenol A-kistan, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X