Annons

Höga biltullar på våren - för hälsan

Det finns hälsovinster att ta hem om nivåerna på biltullar inte bara varierar över dygnet utan även med årstiden.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Högre trängselskatt på morgonen - och på våren - skulle utjämna de negativa effekter som orsakas av luftföroreningar från bilar, visar en studie från Handelshögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Luftens förmåga att balansera halter av kvävedioxid och kolmonoxid skiftar med vindstyrka, temperatur och andra meteorologiska faktorer som varierar över dygnet och året.

Annons
Annons
Annons