Annons

Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar

Under strecket
Publicerad

TCO:s Samuel Engblom är synbarligen upprörd över att få sina arbetsmetoder granskade (28/2). Viktigast är dock att han inte nekar till min anklagelse (26/2) att ha undanhållit svenska forskningsresultat som visar att Lagen om anställningsskydd ökar ungdomsarbetslösheten. Resultatens relevans ligger i att de visaratt man faktiskt kan påverka ungdomsarbetslösheten med förändringar i las.

Attsedan de
fortsatta liberaliseringarna av reglerna för tids-begränsade anställningar under 2007 inte tycks ha minskat ungdomsarbetslösheten beror sannolikt på att gapet i skydd mellan de fasta och tidsbegränsade anställningarna helt enkelt blivit för stort.

Annons
Annons
Annons