Annons

Hög tid för vårdplatsmiljard

En humanare, patientsäkrare och arbetsmiljövänligare sjukvård kräver fler vårdplatser och anställda. För det behövs ekonomiska incitament likt ”kömiljarden”. Det är nu hög tid för en ”vårdplatsmiljard”, skriver docent Mikael Eriksson.

Under strecket
Publicerad

Statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bekräftat att alla landets regioner och landsting brottas med överbeläggningar på sina sjukhus, och att man ofta tvingas lägga in svårt sjuka patienter på avdelningar specialiserade på andra sjukdomar än de som patienterna lider av. Platsbristen leder ofta till kaotiska miljöer på sjukhusens akutmottagningar som inte kan placera patienter som behöver läggas in, vilket i sin tur leder till betydande problem för såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö. Nu, under semesterperioden, som alltid kräver ytterligare neddragningar, blir situationen i det närmaste katastrofal.

Det är svårt att tro att inte dessa förhållanden är kopplade till det faktum att Sverige nästan är sämst i klassen av OECD-länder vad beträffar vårdplatstillgång. Genomsnittet för OECD är 4,9 vårdplatser per 1000 invånare; Sverige har endast 2,7 efter en successiv reduktion de senaste decennierna. Neddragningarna pågår fortfarande. En viss minskning av vårdplatsantalet kan kanske försvaras av ny medicinsk teknik som möjliggör poliklinisk behandling i vissa fall, men det finns inget skäl att tro att Sverige är så långt framme jämfört med till exempel Tyskland, Frankrike och Finland att detta motiverar att ha färre än hälften av antalet vårdplatser jämfört med dessa länder.

Annons
Annons
Annons