Ledare

Claes Arvidsson:Hög tid för EU att göra ingenting i krispolitiken

Under strecket
Publicerad
Annons

För mycket åtstramning och för lite fokus på möjligheterna att växa ur krisen. Så lyder den hårda dom som kritiker riktar mot EU:s krishantering. I stället efterlyses ekonomiska stimulansåtgärder i form av mer pengar, mer tid och mindre svångrem. Om EU ska återvinna förtroendet för euron finns dock knappast någon genväg förbi sanering av statsfinanser och strukturreformer i krisländerna.

Detta utgör inte heller något hinder för EU att sätta ekonomisk tillväxt i fokus. Det behövs en ny långsiktig inriktning bort från jordbruks- och regionalstöd till forskning och framtid. Det finns mycket att göra och ett första tag borde tas i den kommande långtidsbudgeten.

Annons
Annons
Annons