Annons

”Hög tid att minska pressen på lärarna”

De prov som ska genomföras bör vara digitala och utformas så att de ”rättar sig själva”, skriver Johanna ­Jaara Åstrand.
De prov som ska genomföras bör vara digitala och utformas så att de ”rättar sig själva”, skriver Johanna ­Jaara Åstrand. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den höga arbetsbelastningen är näst efter lönen den viktigaste orsaken till att ­lärare slutar och att unga väljer bort yrket. Nu behövs en konstruktiv diskus­sion om hur pressen på lärarna ska ­minska samtidigt som kunskapsutvecklingen kan följas upp på ett bra sätt, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Publicerad

På torsdagen presenteras regeringens utredning om de nationella proven. Det blir ett viktigt bidrag till diskussionen om lärares arbets­belastning. Arbetsbelastningen kring de nationella proven måste minska kraftigt samtidigt som proven måste möjliggöra ­utvärdering och kunskapsuppföljning. Central rättning, som både Socialdemokraterna och Moderaterna nyligen föreslagit, är däremot fel väg att gå. Det skulle bara innebära en obetydlig minskning av lärares arbetsbelastning samtidigt som rättningen skulle ta lärarresurser i anspråk som behövs ute i klassrummen.

**Dokumentation är, **har alltid varit och kommer alltid att vara en viktig del av läraruppdraget. Men ­under många år ökade mängden administration och dokumentation och tog allt mer av lärarnas tid i anspråk. När politikerna inte längre kunde blunda för problemet togs en hel del bort igen, till exempel vab-intygen som avskaffades, de individuella utvecklings­planerna som blev färre och åtgärds­programmen vars krav minskade. Det var nödvändigt, men tyvärr upplever lärarna fortfarande att de tvingas lägga för mycket tid på administration.

Johanna Jaara Åstrand

Foto: Peter Jönsson Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons