X
Annons
X

Hög produktivitet ligger bakom ökande reallöner

Hög produktivitet i de nordiska länderna sedan 1990-talet ligger bakom högre lönenivåer. Men produktivitet är svårfångat i experternas analyser och prognoser.

Nordiska Ministerrådet står bakom en rapport som tar en närmare titt på vad som bidragit till produktiviteten i de nordiska länderna.
Sedan 15 år tillbaka har produktiviteten (hur mycket som varje person producerar per timme) legat på en högre nivå än decennierna före. Först trodde man att det var tillfälligt, sedan började man tala om den ”nya ekonomin” i form av it-teknik som effektiviserat produktionen.
TCO:s chefsekonom Lena Hagman var ordförande i den grupp som ansvarade för rapporten.

– Undersökningar har visat att it-användningen spelat roll för produktiviteten under 90-talet, säger Lena Hagman.
Hon menar också att den statistik som används kan förbättras, eftersom det är viktigt att både förstå hur olika delkomponenter påverkar produktiviteten och hur den bättre kan prognostiseras.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X