X
Annons
X

Hög aktieutdelning ett långsiktigt hot

Är svenska börsnoterade företag för generösa när det gäller aktieutdelningar? Frågan är berättigad, skriver docent Adri De Ridder som pekar på risken för minskade investeringar.

Diagrammet visar utdelningsandel (inklusive återköp och inlösen) för samtliga företag på Stockholmsbörsen 1980–2014, i procent av nettovinsten. Grafik: SvD  Källa: Författaren
Diagrammet visar utdelningsandel (inklusive återköp och inlösen) för samtliga företag på Stockholmsbörsen 1980–2014, i procent av nettovinsten. Grafik: SvD Källa: Författaren

Ett flertal svenska börsföretag har den senaste tiden presenterat sina resultat för verksamhetsåret 2014. Även om antalet företag som hittills lämnat rapporter är begränsat indikerar utdelningspolitiken en helt annan syn på industrins verksamhet än den som Riksbanken har. Så har exempelvis tre av fyra företag aviserat en höjd aktieutdelning för verksamhetsåret 2014.

Diagrammet visar utdelningsandel (inklusive återköp och inlösen) för samtliga företag på Stockholmsbörsen 1980–2014, i procent av nettovinsten. Grafik: SvD Källa: Författaren

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X