Annons

Johan Gardfors:Hodells verk fortsätter blippa på radarn

Allkonstnären Åke Hodell iscensatte med stor kreativitet förväxlingslekar mellan livet och litteraturen. Hans upproriska humor riskerar dock att skymma sikten för verkens teoretiska potential.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det finns vissa författarskap där själva författarens dragningskraft är så stor att den riskerar att överskugga den litterära produktionen. Så är i någon mån fallet med Åke Hodell, vars skapande omges av så många myter, anekdoter och fullkomligt sanningsenliga sällsamheter, att hans litterära gärning framstår som en livshållning lika mycket som en textproduktion. Hans namn kan knappast nämnas utan att man samtidigt omtalar hur han mirakulöst överlevde en krasch med ett stridsflygplan på en skånsk slätt, eller piloten Hodells omskolning till poet under den påföljande konvalescensen. Man drar sig till minnes episoden med Gunnar Ekelöfs boktips på baksidan av en matsedel från Trosa stadshotell, liksom författarvännernas självmytologiserade resa till Rom.

Allt detta finns redan i Hodells verk som inte bara iscensätter förväxlingslekar mellan livet och litteraturen, utan också presenterar en omisskänlig sammanblandning av naivitet och teoretisk skärpa. Just det enkla och direkta i Hodells upproriska humor gör många av hans verk svåra att värja sig mot, inte minst Hodellversionen av Heidenstams ”Nya dikter”, där stora svarta bläckfläckar gör de ursprungliga dikterna oläsliga, som en senkommen hämnd mot tidigare skolundervisning. Men just dessa kvaliteter riskerar också att förleda läsaren till ett alltför lättvindigt förhållningssätt gentemot en samling verk som bär på en stor teoretisk potential.

Annons
Annons
Annons