Aktieanalys

Björn Rydell: HMS Networks: Kan tillväxttrenden fortsätta?

HMS är ett riktigt tillväxtbolag som i snitt vuxit med över 20 procent årligen de senaste decenniet. Detta har aktiemarknaden tagit fasta på. Hur ser utsikterna ut framöver och hur ska man egentligen se på aktien?

Uppdaterad
Publicerad
HMS tillhandahåller lösningar inom industriell kommunikation. Största varumärket heter Anybus. eWon och Ixxat är några andra kända varumärken. Under 2018 passerade bolaget 5 miljoner sålda Anybus-moduler sedan start.
HMS tillhandahåller lösningar inom industriell kommunikation. Största varumärket heter Anybus. eWon och Ixxat är några andra kända varumärken. Under 2018 passerade bolaget 5 miljoner sålda Anybus-moduler sedan start.

HMS Networks (166 kr) är en global leverantör av kommunikationsteknologi inom industriell automation. Bolagsnamnet HMS står för ”hardware meets software”. Produkterna möjliggör för industriella maskiner så som robotar, sensorer, generatorer och motorer att kommunicera med olika styrsystem.

Kunderna utgörs av automationsföretag, maskintillverkare, systemintegratörer och slutanvändare.

HMS grundades 1988 och noterades på börsen 2007. Koncernen har etablering i 16 länder och cirka 590 anställda. Huvudkontoret ligger i Halmstad.

HMS Networks
Börskurs: 166,00 kr
Antal aktier (miljoner): 46,8
Börsvärde: 7 772 Mkr
Nettoskuld: 409 Mkr
VD Staffan Dahlström
Styrelseordförande Charlotte Brogren Karlberg
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 1 366 1 580 1 817 2 090
- Tillväxt 15,4% 15,7% 15,0% 15,0%
Rörelseresultat 251 277 332 397
- Rörelsemarginal 18,4% 17,5% 18,3% 19,0%
Resultat efter skatt 171 190 236 288
Vinst per aktie 3,66 4,10 5,00 6,20
Utdelning per aktie 1,80 2,00 2,50 3,00
Direktavkastning 1,1% 1,2% 1,5% 1,8%
Avkastning på eget kapital 22% 20% 21% 23%
Operativt kapital/omsättning 8% 6% 5% 4%
Nettoskuld/EBIT 1,4 0,5 0,0 -0,5
P/E 45,3 40,5 33,2 26,8
EV/EBIT 32,6 29,6 24,7 20,6
EV/Sales 6,0 5,2 4,5 3,9

HMS är ett riktigt tillväxtbolag. Under de senaste tio åren har bolaget i snitt vuxit med 21 procent per år. Det imponerar. Tillväxten har i huvudsak varit organisk även om en del förvärv har genomförts.

Intäkterna kommer till stor del från traditionell produktförsäljning. Även om trenden, precis som i många andra branscher, allt mer går mot tjänsteintäkter.

Produktutbudet består i huvudsak av tre varumärken:

  • Anybus (60 procent av intäkterna). Kopplar upp maskiner till alla nätverk. Enkelt uttryckt kan man säga att Anybus gör det möjligt för industriella produkter att prata vilket ”språk” som helst.
  • Ewon (20 procent), fjärrlösningar för industriella maskiner. Kopplar upp maskiner till internet. Kort och gott IoT (Internet of things).
  • Ixxat (15 procent) kommunikation inuti maskiner. Bilen du kör, hissen i köpcentret eller kaffemaskinen på jobbet innehåller sannolikt kommunikationslösningar från Ixxat.

Produkterna täcker hela kedjan från tillverkning till installation och support och möjliggör alltså att maskiner, främst inom industrin, kan kommunicera med varandra.

Då bolaget är verksamma på flera olika är industriella marknader så är det svårt att uppskatta hur stor marknadsandel HMS har. HMS säger dock själva att de är den ledande aktören i ett flertal av dessa nischer.

Marknaden för industriell automation förväntas växa med cirka 6–7 procent årligen de kommande fem åren enligt branschbedömare. Det ger någon slags indikation på hur en del av marknaden växer. Den andra delen som HMS adresserar är marknaden för industriell IoT (Internet of things). Här är tillväxttakten betydligt högre. Branschbedömare menar att marknaden kommer växa med cirka 20 procent årligen de kommande åren.

Majoriteten av intäkterna härrör dock från industriautomation även om IoT-delen förväntas öka på sikt. Geografiskt sett står Europa och Mellanöstern för majoriteten av försäljningen, ungefär 60 procent. Amerika och Asien utgör i stora drag 20 procent vardera.

70 procent av intäkterna genereras genom direktförsäljning och resterande 30 procent via distributörer. HMS har cirka 300 distributörer som adresserar mer än 50 länder.

Något som imponerar är bolagets låga andel reklamationer. 2018 var denna siffra 0,036%, vilket innebär knappt 4 reklamationer per 10 000 produkter. Det är konkurrenskraftigt och tyder på att produkterna är av hög kvalitet.

HMS finansiella mål Målsättning Utfall senast 10 åren
Omsättningsmål 20 procent årlig tillväxt 21 procent
Marginalmål 20 procent rörelsemarginal 18 procent
Utdelning 50 procent av vinst per aktie 47 procent

Mycket talar för att HMS även fortsättningsvis kommer kunna uppvisa en god tillväxttakt. Vi räknar med att HMS växer cirka 15 procent årligen de kommande åren. Då har vi inte räknat med några förvärv i våra prognoser.

HMS tror själva att cirka två tredjedelar av tillväxten skall vara organisk och den sista tredjedelen via förvärv. Nedan följer en lista på de förvärv HMS har genomfört de senaste året:

  • Sommaren 2018 förvärvades det tyska bolaget Beck IPC, som är en leverantör inom kommunikationslösningar för IoT. Bolaget omsatte ungefär 70 miljoner kronor på helårsbasis under fjolåret. Beck var dock inte konsoliderat under hela 2018. HMS betalade ungefär 1 gånger försäljningen (P/S).
  • I mars 2019 förvärvades 75 procent av tyska bolaget WEBfactory. Även detta bolaget är verksamma inom IoT, mer specifikt webbaserade mjukvarulösningar. Bolaget förväntas omsätta cirka 25 Mkr 2019.
  • För cirka en månad sedan förvärvade HMS nederländska Raster Products B.V. Bolaget har under flera år varit HMS primära distributör av Ewon-produkter i just Nederländerna. Raster förväntas omsätta omkring 20 miljoner kronor under 2019.

Hur mycket HMS betalade för de två sistnämnda förvärven framgår inte. Men det kommer enbart ha en ”begränsad påverkan” på HMS resultat per aktie under 2019.

Om tillväxten fortsätter så kan bolagets marginalmål på 20 procent vara inom räckhåll. Bruttomarginalen har under de senaste tio åren legat stabilt kring eller strax över 60 procent. En multipel på 23 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på cirka 20 procent.

I det optimistiska scenariot räknar vi med att tillväxttakten accelererar ytterligare till följd av god tillväxt inom IoT-delen. Då finns fortsatt bra uppsida i aktien.

Hur konjunkturberoende är HMS? Bolaget har uppvisat tillväxt varje år sedan start, år 2009 undantaget. Då minskade försäljningen med 23 procent till 245 Mkr. HMS är dock ett annat bolag idag, men det är förstås troligt att bolaget påverkas negativt när konjunkturen väl vänder ner.

Börsplus slutsats

HMS har en bred kundbas och en stark position på en växande marknad. Bolaget har även en imponerande låg andel reklamationer vilket tyder på högkvalitativa produkter. Dessutom känns IoT-satsningen spännande. Det är egenskaper som är lätta att gilla. Det gör även aktiemarknaden som har belönat HMS en med hög värdering.

I den negativa vågskålen finns teknologirisken som inte är helt lätt att bedöma för en lekman i sammanhanget. Risken är om branschen skulle gå mot en gemensam kommunikationsstandard. HMS hävdar dock att det inte enbart skulle vara negativt för bolaget. Verksamheten är även ganska cyklisk.

I samband med Q1-rapporten uppgav Vd Staffan Dahlström att bolaget ser ”ökad osäkerhet i det korta perspektivet kring investeringar inom våra industriella segmentet”. Men att de långsiktiga tillväxtmöjligheterna fortsatt ser bra ut.

I huvudscenariot har vi räknat med en multipel på 23 gånger rörelsevinsten (EV/Ebit). Det är inte omöjligt att börsen kommer värdera HMS högre än så. Men samtidigt är det inte dumt att vara försiktig. Vi landar i ett neutralt råd men aktien skulle lika gärna kunna ses som köpvärd (om man ser till tillväxttakt och historisk värdering), eller säljvärd om man vill ha en större säkerhetsmarginal på uppsidan.

HMS Networks tio största ägare Andel
Latour 25,86%
Staffan Dahlström 13,82%
Swedbank Robur Fonder 9,27%
SEB Fonder 6,24%
Handelsbanken Fonder 4,97%
Livförsäkringsbolaget Skandia 3,32%
Lannebo Fonder 2,80%
TePe & Familjen Eklund 2,11%
AMF Försäkring & Fonder 1,98%
Serge Bassem & Pierre Crokaert 1,68%
Källa: Holdings

__________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons

HMS tillhandahåller lösningar inom industriell kommunikation. Största varumärket heter Anybus. eWon och Ixxat är några andra kända varumärken. Under 2018 passerade bolaget 5 miljoner sålda Anybus-moduler sedan start.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons